^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "LoveWins"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "LoveWins"

แอพพลิเคชั่น Blued ร่วมกับองค์กรบางกอกเรนโบว์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "LoveWins" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยสามารถทำงานเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม

เงื่อนไขข้อกำหนด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ในหัวข้อ #LoveWins และสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ
 • เป็นผลงานคลิปวิดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิค ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • จะต้องมีประเด็นเกี่ยวพันกับการใช้แอพพลิเคชั่น Blued ในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามาประกวดด้วย โดยไม่จำกัดระยะเวลา หรือรูปแบบการปรากฏ
 • ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นแบบบุคคลหรือแบบทีมก็ได้ โดยหนึ่งทีมส่งได้ไม่เกิน 2 เรื่อง
 • ส่งผลงานในรูปแบบ File Video (.MP4 ขนาด 1920x1080) โดยอัพโหลดไฟล์บน เว็บไซต์ฝากไฟล์ เช่น Google Drive, Wetransfer, Dropbox หรือจะส่งเป็นแผ่น DVD Data File หรือ USB Drive ก็ได้
 • ภาพนิ่ง ฟุตเทจ เพลงประกอบ ส่วนประกอบต่างๆ ในผลงาน จะต้องถูกต้องลิขสิทธิ์ หรือ มีการซื้อขายอย่างถูกต้องชัดเจนจากผู้สร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กำหนดไว้ในใบสมัคร และระบุข้อมูลให้ชัดเจน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์จะเป็นของแอพพลิเคชั่น Blued ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่ประกาศผลการตัดสินรางวัล หลังจากนี้ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ผลิตงานนั้น โดยแอพพลิเคชั่น Blued ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามแต่เห็นสมควร
 • การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

กำหนดการ

 • การส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2561
 • • สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง คือ
  • องค์กรบางกอกเรนโบว์
   218/16 ถนนประดิพัทธ์ ซอย 18 แขวงพญาไท
   เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   หากส่งทางไปรษณีย์ ผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการสูญหายและเสียหาย
  • อีเมล: bluedhostthailand@gmail.com
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
 • เปิดรับโหวตเพื่อหาผลงานที่ได้รางวัลพิเศษ Popular Vote ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยดูผลการตัดสินได้ทาง www.facebook.com/bluedthailand

คณะกรรมการ

 • ตัวแทนจากแอพพลิเคชั่น Blued
 • ตัวแทนจากองค์กรบางกอกเรนโบว์
 • ผู้กำกับภาพยนตร์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 089-924-9940
 • อีเมล: bluedhostthailand@gmail.com
Deadline: 
18 Aug 2018 10:00 to 15 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.