^ Back to Top

ประกวดออกแบบโลโก้จังซีลอนคลินิค

ประกวดออกแบบโลโก้จังซีลอนคลินิค

จังซีลอนคลิกนิก ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้จังซีลอนคลินิค ชิงรางวัลคอร์สความงาม

ผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

  1. นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสถาบัน ทุกสาขาวิชา ทั่วประเทศ
  2. ประชาชนทั่วไป ทั่วประเทศ

เงื่อนไขวัลการประกวด

  • ต้องคงสัญญาลักษณ์แบรนเดิม (ที่มาของสัญญาลักษณ์คือสัศญญษลักษณ์บนยอดพระมงกุฏควีน) เป็นสำคัญ
  • ผู้เข้าประกวดมีหน้าที่ออกแบบเพิ่มเติมให้มีความหมายห่งการครบรอบ 1 ปี

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561 ที่จังซีลอนคลิกนิก อ.เมือง จ.ภูเก็ต วงเล็บประกวด LOGOJCL15
  • ประกาศผลวันที่ 3 ตุลาคม 2561
  • มอบรางวัลวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดย นต.นพ.ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ รน.

รางวัลการประกวด

  • รางวัลที่ 1 ฉีด PRP คอร์สใหญ่ 5 ครั้ง มูลค่า 50,000 - 180,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ฉีด MASO FAT คอร์ส 5 ครั้ง มูลค่า 30,000 - 50,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ฉีด BOTOX 50UNIT 1 ครั้ง มูลค่า 15,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณแก้ว 099-404-9393,081-642-3649

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธารมาส แก้วมณี / คุณสาคร ไชยพันธ์

File attachments: 
Deadline: 
01 Aug 2018 10:00 to 30 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.