^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้ เยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพ มีโอกาสเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราว คุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้รวมทั้งระบบนิเวศผ่านภาพถ่ายที่สวยงามและสื่อเรื่องราวให้สังคมรับรู้ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทย
 2. เพื่อนำภาพถ่ายที่ผ่านการตัดสินไปเผยแพร่ ขยายผลกับประชาชนทุกภาคส่วนให้รับรู้และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทย เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน
 3. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทยและของโลก

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทสัตว์ป่า 
  • ภาพนก 
  • ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  • ภาพสัตว์อื่นๆ 
   หมายเหตุ : ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ 'สัตว์ป่าประเภทหายาก' เพิ่มเติม ซึ่งการตัดสินอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 2. ประเภทป่าไม้ 
  • ภาพ Landscape 
  • ภาพ Macro 

หมายเหตุ : ทั้ง 2 ประเภท สามารถส่งภาพได้ภาพได้ไม่เกินประเภทละ 5 ภาพ (สัตว์ป่า 5 ภาพ / ป่าไม้ 5 ภาพรวมทั้งหมดไม่เกิน 10 ภาพ)

ระดับการประกวด

 1. ระดับบุคคลทั่วไป
  • ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ
   • ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว นกยาง เป็นต้น    
   • ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น 
   • ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น
    หมายเหตุ : ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ 'สัตว์ป่าประเภทหายาก' เพิ่มเติม ซึ่งการตัดสินอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  • ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
   • ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติ โดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น
   • ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงาม ของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น
 2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)             
  • ภาพประเภทป่าไม้  (ไม่แบ่งประเภทย่อย)
   หมายเหตุ :  ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ 'สัตว์ป่าประเภทหายาก' เพิ่มเติม ซึ่งการตัดสินอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู 
  • เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก
    แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  • โทรศัพท์ 02-858-6378
 • สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  • โทรศัพท์  02-579-6666 ต่อ 1641-2
File attachments: 
Deadline: 
06 Aug 2018 10:00 to 31 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.