^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์”

ประกวดคลิปวิดีโอ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์”

กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ชิงเงินรางวัลรมูลค่าวม 100,000 บาท

กติกาการส่งผลงาน

  1. ต้องเป็นคลิปวิดีโอ ที่ถ่ายทำขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ตัดต่อไม่ต่ำกว่า 1 นาที
  2. เนื้อหาในคลิปต้องสื่อถึงความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
  3. ส่งผลงานได้ทุกไฟล์นามสกุล มีความละเอียดอย่างน้อย 1280 x 720 พิกเซล
  4. ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ ตัดต่อ หรือตกแต่งผลงาน
  5. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น (แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล)
  6. ส่งผลได้ทาง อีเมล์ safedriving4.0@gmail.com หรือ www.facebook.com/safedriving4.0

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงาน พร้อมชื่อ/เบอร์โทรศัทพ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 081-9733214
  • www.facebook.com/safedriving4.0
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
17 Jul 2018 10:00 to 31 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.