^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเ้ข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ผีเสื้อในดวงใจ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

  1. นักถ่ายภาพระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
  2. ประชาชน นักถ่ายภาพทั่วไป ไม่จำกัดสาขาอาชีพ และที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานภายในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ที่อีเมล์ teerasang@gmail.com
  • ประกาศผลรอบแรกในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ทาง Facebook fanpage : สมาคมรักษ์ปางสีดา
  • ประกาศผลการตัดสินภาพชนะเลิศในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ทาง Facebook fanpage : สมาคมรักษ์ปางสีดา หรือเว็บไซต์ www.rakpangsida.net
  • รับรางวัลในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 รางวัล
  •  รางวั ชมเชย เงินรางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 3 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
Facebook fanpage : สมาคมรักษ์ปางสีดา

Deadline: 
17 Jul 2018 10:00 to 06 Aug 2018 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.