^ Back to Top

ประกวดวิดีโอ เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง”

ประกวดวิดีโอ เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง”

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอ เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 115,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 - 4 ทั่วประเทศ
 2. ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 2 คนขึ้นไป ไม่เกิน 5 คน (แต่ละทีมส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านเป็นผู้รับรองและลงลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในใบสมัคร

กติกาการประกวด

 1. วิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวม Title และ End credit) เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง” โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการข้างต้น โดยมีความเกี่ยวเนื่องกับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. มีคนหมดสติ คนที่มาพบได้ทําการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitations หรือ CPR) ด้วยการปั้มหัวใจอย่างถูกวิธีและส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน
  2. มีคนเจ็บหน้าอก คนที่มาพบส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 2. วิดีโอจะต้องมีโลโก้โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โลโก้ Cath Lab ในตอนต้นและตอนท้ายของวิดีโอ สามารถดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ www.chanthaburihospital.com
 3. วิดิโอมีขนาด 1280x720 pixels (HD) ขึ้นไป
 4. ไฟล์วิดีโอ เป็น mp4 หรือ wmv เท่านั้น
 5. ทางผู้จัดประกวดจะเป็นผู้อัปโหลดวิดีโอและเผยแพร่บน Facebook Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี www.facebook.com/bdmschanthaburi
 6. เปิดรับสมัครและเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. (หากส่งไปรษณีย์จะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
 7. ประกาศผลการตัดสินวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ในงานพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory หรือ Cath Lab)” ณ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ทางเว็บไซต์ www.chanthaburihospital.com , Line@ ID : @bdmschanthaburi , และทาง Facebook Fanpage www.facebook.com/bdmschanthaburi
 8. สามารถหาข้อมูลอ้างอิงด้านการแพทย์ได้ที่เว็บไซต์ www.chanthaburihospital.com และ www.bangkokhealth.com
 9. กรณีต้องการเข้ามาถ่ายทําวิดีโอในโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาด คุณจันทิมา พูลผล และคุณชนันทกานต์ กิตติธนะวงศ์ โทร.039-319-888 ต่อ 9800 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์-อาทิตย์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  (รางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอด Like ใน Facebook Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี www.facebook.com/bdmschanthaburi ทีมที่ได้จะต้องไม่ได้รางวัลซ้ํากับทีมที่ชนะเลิศและ รองชนะเลิศทั้ง 2 อันดับ หากซ้ํากันจะสงวนสิทธิ์การให้รางวัล Popular Vote กับทีมที่ได้ยอด Like ในลําดับถัดมา)

ติดต่อสอบถาม
แผนกสื่อสารการตลาด โทร. 039-319888 ต่อ 9800
ในวัน-เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์-อาทิตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนันท์กานต์ กิตติธนะวงศ์ / โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

Total Prize Money: 
115,000 Baht
Deadline: 
15 May 2018 10:00 to 15 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.