^ Back to Top

ประกวดคลิป “เครื่องหมายกาชาด สัญลักษณ์แห่งการคุ้มครอง สัญลักษณ์แห่งความหวัง”

ประกวดคลิป “เครื่องหมายกาชาด สัญลักษณ์แห่งการคุ้มครอง สัญลักษณ์แห่งความหวัง”

สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป “เครื่องหมายกาชาด สัญลักษณ์แห่งการคุ้มครอง สัญลักษณ์แห่งความหวัง” ชิงรางวัลสนับสนุนรวมมูลค่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายกาชาดและการนำไปใช้อย่างถูกต้อง

ประเภทการประกวด

  • ระดับอายุ 18 - 25 ปี
  • ระดับอายุ 26 ปีขึ้นไป

ลักษณะผลงาน
ความยาวไม่น้อยกว่า 1.30 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถาม
โทร.0 2256 4034 หรือ 1664

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
06 May 2018 10:00 to 31 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.