^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทยสู่อนาคต”

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทยสู่อนาคต”

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอเชิญนักเรียน การประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทยสู่อนาคต” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
 3. เป็นผลงานเดี่ยว ไม่จำกัดเพศ

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทย สู่อนาคต”
 2. ผู้เข้าประกวดจะต้องวาดภาพ พร้อมระบายสีด้วยตนเอง โดยใช้เทคนิคการใช้สีไม้ในระดับประถมศึกษา และสีเทียนชอร์กในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสร้างสรรค์ผลงานลงในกระดาษวาดภาพ ขนาด 29.7x42 cm (A3)
 3. ภาพที่เข้าประกวดทุกภาพ จะต้องมีรายละเอียด ชื่อสถานศึกษา / ระดับชั้น / ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าประกวด / ชื่อภาพและคำบรรยายภาพ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 4. ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : srtet.artcontest@gmail.com
 5. ผลงานภาพวาดของผู้เข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยผู้เข้าประกวดไม่สามารถนำผลงานกลับได้ และทาง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
 6. จำกัด สามารถนำไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในสื่อต่างๆได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติใดๆจากผู้เข้าประกวด
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตการรับสมัครในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
 • ประกวดวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน
 • ประกาศผล วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของภาพ 20 คะแนน
 2. ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำหนด 20 คะแนน
 3. ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน
 4. เทคนิคการใช้สี 20 คะแนน
 5. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย ได้รับบัตรโดยสารรถไฟฟ้า (SMART PASS) ประเภทนักเรียน นักศึกษา จำนวน 5 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย ได้รับบัตรโดยสารรถไฟฟ้า (SMART PASS) ประเภทนักเรียน นักศึกษา จำนวน 5 รางวัล

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน

ติดต่อสอบถาม

 • Call Center 1690
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 02-3085600 ต่อ 2906
 • E-mail : srtet.artcontest@gmail.com
 • Facebook : www.facebook.com/AirportRailLink
 • ผู้ประสานงาน 090-4238636

ข่าวประชาสัมพันธ์ : SRTET ArtContest

File attachments: 
Deadline: 
31 Mar 2018 10:00 to 23 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.