^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น "สบู่ออร่า"

สบู่ออร่า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น "สบู่ออร่า" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. นักเรียน นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)
 2. สมัครเดี่ยว หรือเป็นทีม โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 3-5 คน พร้อมตั้งชื่อทีม

กติกาการประกวด

 • ส่งผลงานในรูปแบบวีดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4
 • ภาพยนตร์โฆษณาประเภทความยาวมาตรฐาน 15- 30 วินาที ภายใต้คุณสมบัติของสบู่ออร่า " ขาว ใสเนียนเด้ง มีออร่า ใช้แล้วมั่นใจ โดดเด่นสะกดทุกสายตา " ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิคการถ่ายทา ขอแค่มีความสร้างสรรค์และแปลกใหม่
 • ต้องมีผลิตภัณฑ์สบู่ออร่าอยู่ภายในภาพยนตร์ (สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ใน Line@ )
 • ใส่โลโก้ออร่า (1.5 วินาที) ในตอนท้ายของโฆษณา โดยระวังอย่าให้ความยาววิดีโอเกิน 15 – 30 วินาที
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  ทางทีมงานจะเริ่มอัพโหลดผลงานลงเพจสบู่ออร่า ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 (โดยจะโพสเรียงตามลำดับจากผู้สมัครที่ส่งมาก่อน)

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น. โดยยึดวันที่และเวลา ส่งจากไปรณีย์เป็นสำคัญ
 • การสมัครและส่งผลงาน สิ่งที่ต้องส่ง
  • แนบเอกสารดังนี้
   • ใบสมัคร
   • สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครทุกคนในทีม (ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง )
   • รูปถ่าย 1 ใบ (เฉพาะหัวหน้าทีม)
   • หนังสั้น โดยการอัพโหลดหนังสั้นขึ้นทาง Google Drive และแนบลิงค์
  • ส่งมาที่
   • อีเมล์ Aurasoap@gmail.com
   • หรือ บริษัท นิวส์ แอนด์ อินโฟ พลัส จำกัด
    NEWS AND INFO PLUS CO.,LTD.
    252/118 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ อาคาร2 ชั้น23
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
    Tel. 02-6934883 (ประกวดโฆษณาออร่า)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (จะนับยอดไลค์และยอดแชร์ (โดยวิธีการ เอายอดแชร์หารด้วยยอดไลค์))
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกผลงาน จะได้รับเกียรติบัตรจากผลิตภัณ์สบู่ออร่าร่วมกับสานักข่าวนิวส์พลัส

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail : Aurasoap61@gmail.com
 • Line @ : @ljh6324q
 • FB : สบู่ออร่า
 • โทร 089-103-3695 คุณเนย , 02-693-1705 กด 2 (แจ้งว่าติดต่อเรื่องประกวดโฆษณาออร่า)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สบู่ออร่า

Total Prize Money: 
13,000 Baht
Deadline: 
04 Feb 2018 (All day) to 26 Mar 2018 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.