^ Back to Top

ประกวดเพลงไทยลูกทุ่งคอนเทสต์

ประกวดเพลงไทยลูกทุ่งคอนเทสต์

ศูนย์การค้า ริเวอร์ พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดเพลงไทยลูกทุ่งคอนเทสต์ ชิงถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีนนทบุรี

ประเภทของการประกวด

 1. ประเภทเยาวชน ชาย/หญิง อายุ7-14 ปี
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง อายุ 15-25 ปี

เกณฑ์การสมัคร

 1. รับสมัครตามประเภท ที่ระบุข้างต้น (ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ประจำชั้นอยู่ในใบสมัครด้วย)
 2. การแต่งกาย
  • รอบออดิชั่น แต่งกายตามสุภาพ / ชุดนักเรียน
  • รอบชิงชนะเลิศ แต่งเต็มยศ/เต็มที่/จัดเต็ม

การประกวด

 1. การประกวดร้องเพลงแบ่งเป็น 2 รอบ คือ
  • รอบแรกออดิชั่น ผู้เข้าประกวดต้องร้อง 1 เพลง (เพลงที่ถนัด) ไม่เกิน 5 นาที (ไม่ใช่ดนตรีประกอบในการร้อง)
  • รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดต้องร้อง 2 เพลง ประเภทละ 10 คน (เพลงช้า 1 เพลง, เพลงเร็ว 1 เพลง) รวมกันไม่เกิน 10 นาที ผู้เข้าประกวดจัดหา Sound มาเอง)
 2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ และต้องมีลายเซ็นอาจารย์ประจำชั้น หรือตราประทับสถานศึกษา โดยมีหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้
  • ใบสมัคร
  • รูปถ่าย 1 รูป (เห็นหน้าชัดเจน)
 3. ส่งชื่อเพลงแล้วจะเปลี่ยนเพลงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวด 5 วัน
 4. เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งเวลาและจุดออดิชั่นและคอนเฟิร์มกับผู้เข้าประกวดอีกครั้งก่อนจะออดิชั่นจริง หรือโทรมา สอบถามได้ที่หมายเลข 086-330-9141 (ฝ่ายการตลาด) หรือ 081-935-9222 พี่แหว๋ว

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัคร วันนี้ – 30 มกราคม 2561
 • วันแข่งขัน
  • การแข่งขันรอบคัดเลือก ทุกวันเสาร์ ที่ 10,17 และ 24 กุมภาพันธ์ 2561
  • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17 และ 18 มีนาคม 2561

สถานที่ประกวด

 1. การแข่งขันรอบคัดเลือก ณ ชั้น3 ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า
 2. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า
  • ค่าสมัครแข่งขัน 200 บาท/คน**
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด**

การขอใบสมัคร

 1. ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการตลาด ชั้น5 ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า
 2. ทางอีเมล์ mkt.riverplaza@gmail.com

การส่งใบสมัคร
1.ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการตลาด ชั้น5 ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า
2.ทางอีเมล์ mkt.riverplaza@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเยาวชน ชาย/หญิง อายุ7-14 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล/ละ 1,000 บาท
 • ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง อายุ15-25 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล/ละ 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 086-330-9141 (ฝ่ายการตลาด)
 • โทร 081-935-9222 พี่แหว๋ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรุงสยาม ริเวอร์พลาซ่า

File attachments: 
Deadline: 
25 Jan 2018 10:00 to 30 Jan 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.