^ Back to Top

ประกวดภาพภ่าย "Color of Love@Paseo"

ประกวดภาพภ่าย "Color of Love@Paseo"

ศูนย์การค้า The Paseo Town ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานประกวดภาพภ่าย "Color of Love@Paseo" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ
2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. สร้างความรักความผูกพันและความอบอุ่นภายในครอบครัว

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพ “บุคคลและถ่ายในศูนย์การค้าเดอะพาซิโอเท่านั้น”
2. ภาพที่ส่งต้องคงอยู่ในหัวข้อ "Color of Love @Paseo" สีสันแห่งความรัก ความอบอุ่น ความสุข ความสบาย เมื่อเข้ามาใช้บริการ
3. ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละ ไม่เกิน 2 ภาพ
4. ภาพที่ถ่ายต้องถ่ายจากกล้องดิจิตอล , กล้องจากโทรศัพท์มือถือที่มีความละเอียดสูงในการ บันทึกภาพ อาจจะเป็นภาพสีหรือขาวดาก็ได้
5. รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตราฐาน .JPEG (ไม่รับภาพที่ไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
6. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังดูเป็น ธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
7. ในกรณีที่ภาพถ่าย ที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพบุคคล ภาพนั้นต้องเป็นภาพถ่ายของผู้เข้าร่วม ประกวดหรือญาติพี่น้อง ครอบครัวเท่านั้น
8. ผู้เข้าประกวดต้อง ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail , ID : Line ที่สามารถติดต่อ และตั้งชื่อ ภาพแบบสั้นๆ อย่างชัดเจนเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้เข้าประกวด
9. ภาพถ่ายที่ส่งต้องระบุชื่อภาพไว้ใต้ภาพ
10. ภาพที่ท่านส่งประกวดสามารถส่งได้ภาพ / สาขาเท่านั้น
11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บจก. ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้

ขั้นตอนการประกวด
1. ช่องทางการติดต่อรับใบสมัคร และส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมใบสมัคร

  • รับใบสมัครด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สาขานั้นๆ
  • รับใบสมัครผ่านทาง E-MAIL สาขาลาดกระบัง : mkt.paseomall@gmail.com สาขารามคาแหง : mkt.paseotownl@gmail.com สาขากาญจนาภิเษก : mkt.paseopark@gmail.com
  • รับใบสมัครผ่านทาง Inbox Fanpage ของพาซิโอ

2. หลังจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะนาภาพที่ส่งเข้าประกวดลงบน FACEBOOK ของทางศูนย์การค้า เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้พิจารณาและรับชม กดไลท์ได้

  • รางวัลการประกวด
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 500 บาท
  • รางวัลชนะเลิศถูกใจกด LIKE (FACEBOOK) จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

ระยะเวลาการประกวด
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-329-8955 , 097-040-2287

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. sanvarich

Total Prize Money: 
12,000 Baht
Deadline: 
01 Nov 2017 10:00 to 30 Nov 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.