^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย Epson Photo Contest หัวข้อ “เสน่ห์เมืองไทย”

ประกวดภาพถ่าย Epson Photo Contest หัวข้อ “เสน่ห์เมืองไทย”

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ และบริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Epson Photo Contest หัวข้อ “เสน่ห์เมืองไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ

ประเภทของภาพถ่าย
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตัวเองเท่านั้น โดยไม่เป็นการเอาผลงานภาพถ่ายของคนอื่นเพื่อส่งเข้าประกวด ซึ่งภาพถ่ายทุกภาพ สามารถถ่ายได้จากกล้องโทรศัพท์มือถือและกล้อง Digital ทุกรุ่น และพรินท์ภาพจากเครื่องพิมพ์ของเอปสัน ที่ร้าน Epson DigitalLab ขนาด 8x20 นิ้ว และ 12x18 นิ้ว (วัดจากเนื้อภาพถ่าย)

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อถึงหัวข้อตามที่กำหนดไว้
 2. ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ – อายุ สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน และไม่จำกัดรางวัลที่ได้รับ ( 1 ใบสมัครต่อ 1 ภาพ)
 3. ประเภทภาพที่ส่งเข้าประกวด
  • 8x20 นิ้ว กล้องโทรศัพท์มือถือ
  • 12x18 นิ้ว กล้อง Digital
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี (ถ่ายหลังจากเดือนพฤศจิกายน 2558 เท่านั้น)
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายเพียง 1 เฟรมเท่านั้น
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องพิมพ์ด้วยกระดาษ EP Media จากร้าน Epson DigitalLab ที่เข้าร่วมโครงการประกวดเท่านั้น และทางร้านค้าจะต้องเป็นผู้รวบรวมผลงานพร้อมใบสมัครของผู้เข้าประกวด
  จัดส่งให้บริษัท วีเมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด
  เลขที่ 326/161 หมู่ที่ 2 ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11
  ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมชื่อภาพถ่าย และคำบรรยายใต้ภาพลงในใบสมัคร
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด และภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. สามารถปรับสี และความสว่างให้ภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไดคัท ตัดแปะ ซ้อนภาพ ย้ายองค์ประกอบภาพโดยเด็ดขาด (กรณีมีข้อโต้แย้งกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ขอดูภาพต้นฉบับได้)
 10. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานขอกรรมสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ รวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในหนังสือ นิทรรศการ และเอกสารสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้นๆ โดยเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันตัดสิน ทั้งนี้คณะผู้จัดจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากคณะผู้จัดมีความประสงค์จะใช้ภาพใด จะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกฏกติกาข้างต้นทุกประการ

รางวัลการประกวด

 • 8x20 นิ้ว
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล     
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • ชมเชย (10 รางวัล) เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศ
 • 12x18 นิ้ว
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล     
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • ชมเชย (10 รางวัล) เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศ

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2560
 • ตัดสินภาพถ่ายวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-17.30น. ที่บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • ประกาศรางวัลในงาน Bangkok International Photo Fair 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งภาพเข้าประกวด และผู้ได้รับรางวัลทางเว็ปไซด์ของเอปสัน www.epson.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Epson DigitalLab Call Center โทร 02–426-4984-6 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
 • ติดต่อรับของรางวัล วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.ในงาน Bangkok International Photo Fair 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา

ติดต่อสอบถาม
Epson DigitalLab Call Center โทร 02–426-4984-6 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

Total Prize Money: 
250,000 Baht
Deadline: 
21 Sep 2017 09:00 to 15 Nov 2017 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.