^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) "BTS Uniform Young Designer Contest"

ประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) "BTS Uniform Young Designer Contest"

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) "BTS Uniform Young Designer Contest" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 500,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ของการให้บริการระดับสากล ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่ล้ำสมัย สอดคล้องกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีของระบบรถไฟฟ้า ควบคู่กับการเปิดบริการของโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู และโมโนเรลสายสีเหลืองในปี 2563

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

การประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน แบ่งตามลักษณะงานได้ 4 ประเภท รวม 8 แบบ ดังนี้

 • ประเภทที่ 1 เครื่องแบบพนักงานชาย และหญิง ปฏิบัติงานบนอาคารสำนักงาน (Back Office)
  ลักษณะงานปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน รวมทั้งการออกแบบเสื้อโปโลบริษัท ทั้งชาย และหญิง
 • ประเภทที่ 2 เครื่องแบบพนักงานทั้งชาย และหญิง ปฎิบัติงานบนสถานีรถไฟฟ้า
  ลักษณะงานให้บริการผู้โดยสาร ปฎิบัติหน้าที่ในห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีรถไฟฟ้า
 • ประเภทที่ 3 เครื่องแบบพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า (สวมใส่ได้ทั้งชาย และหญิง)
  ลักษณะงานให้บริการผู้โดยสาร ปฎิบัติหน้าที่ในขบวนรถไฟฟ้า
 • ประเภทที่ 4 เครื่องแบบพนักงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (สวมใส่ได้ทั้งชาย และหญิง)
  ลักษณะงานซ่อมบำรุง ปฎิบัติหน้าที่ในโรงซ่อมบำรุง และบนสถานีรถไฟฟ้า

ข้อกำหนดในการออกแบบ

 1. เนื้อผ้า และโทนสีของเครื่องแบบพนักงานที่ออกแบบสามารถสวมใส่ได้ทั้งชายและหญิง สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย เหมาะสมกับสภาพอากาศ สีไม่ตก หรือซีดง่าย หลีกเลี่ยงสีม่วง และสีดำ
 2. การออกแบบเครื่องแบบพนักงาน ทั้ง 4 ประเภท จะต้องสวยงาม ทันสมัย เหมาะสมกับลักษณะงาน สามารถสวมใส่ได้จริง และคำนึงถึงความหลากหลายของอายุผู้สวมใส่
 3. ออกแบบอุปกรณ์เครื่องแบบพนักงาน ให้แสดงถึงสัญลักษณ์ของสายการบังคับบัญชา (ระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน และผู้จัดการ) และสายการเดินรถ ได้แก่ สายสีเขียว สีชมพู และสีเหลือง
 4. สำหรับเครื่องแบบพนักงานประเภทที่ 4 การออกแบบต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร และการปฏิบัติงานในเวลากลางคืนด้วย
 5. การออกแบบสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ จะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ห้ามลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน

เงื่อนไขและกติกาของผลงาน

 • ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากผลงานของท่านได้รับรางวัล และตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และจะเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด (เจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น)
 • ผลงานทุกชิ้นที่เข้ารอบตัดสิน เจ้าของผลงานการออกแบบตกลงให้ชิ้นงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ สามารถดัดแปลง ทำซ้ำ คัดลอกผลงานที่เข้ารอบการตัดสินมาผลิตเป็นเครื่องแบบพนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์ของบริษัทได้

รูปแบบผลงาน

 • แฟ้มผลงานมีขนาดไม่เกิน A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร) ประกอบด้วย
 • ภาพแบบร่าง (Design Drawing) ลงสีเรียบร้อย หลายมุมมอง (ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง) จำนวน 1 แบบร่างต่อ 1 ประเภท โดยไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน / เสนอผลงาน (Drawing, Illustrator, photoshop หรืออื่นๆ) พร้อมแนบตัวอย่างเนื้อผ้า และวัสดุที่จะใช้ผลิตผลงานจริง
 • แนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) พร้อมทั้งอธิบายแนวคิด และความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบ

กำหนดการประกวด

Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Sep 2017 10:00 to 15 Nov 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.