^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี “My Bright Smile” Global Art Contest

 ประกวดวาดภาพระบายสี “My Bright Smile” Global Art Contest

บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ประกวดวาดภาพระบายสี “My Bright Smile” Global Art Contest ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนนำผลงานของเด็กไทยเข้าร่วมแข่งขัน“My Bright Smile” Global Art Contest ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์
โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส (Bright Smile Bight Future) ในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท คอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สนับสนุนชุดยาสีฟัน แปรงสีฟันตลอดจนสื่อการเรียนการสอน และคู่มือสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครบคลุมประมาณ 1ล้านคนทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ โดยผลงานที่ได้รับรางวัล จะส่งไปประกวดระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อคัดสรรผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลจากประเทศต่าง ๆ มาเป็นภาพประกอบปฏิทินปี 2561 ทั้งนี้ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท คอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดและวิธีการดำเนินงานของโครงการ
โครงการ “My Bright Smile” Global Art Contest นี้ จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี และมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องวาดภาพลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A3 (29.7x42 ซม) โดยไม่จำกัดเทคนิคในการวาดภาพและการใช้สี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกผลงานชนะเลิศระดับประเทศ และส่งผลงานที่ได้รับรางวัลในประเทศไทย เข้าประกวดระดับระหว่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง หากผลงานใดได้รับการคัดเลือกจะถูกนำตีพิมพ์ลง ปฏิทินประจำปี 2561

กติกาการสมัคร

 • ผู้เข้าสมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์ม รายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง (ตามใบสมัครที่แนบมาให้)
 • หมดเขตรับใบสมัครและส่งผลงาน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 60 (ตามตราประทับไปรษณีย์) ส่งผลงานที่ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) 19 ซอยแยกถนน ณ ระนอง ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (วงเล็บมุมซอง ประกวดวาดภาพ สังกัด โรงเรียน ทั่วไป หรือโรงเรียน กพด.)
 • ประกาศผลผู้เข้าชนะเลิศภายในวันที่ 30 ธันวาคม 60 ( โดยทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งในใบสมัคร)

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 6-9 ปี
 2. เป็นการวาดภาพในหัวข้อ ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ไม่จำกัดเทคนิคและการใช้สี (พร้อมเขียนชื่อ อายุของนักเรียน โรงเรียน ที่อยู่ พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ไว้หลังภาพ)
 3. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบและไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นหรือได้รับรางวัลมาก่อน เข้าประกวดในนามโรงเรียน
 4. สร้างสรรค์ผลงานในกระดาษวาดเขียนขนาด A3 ( 29.7x42 ซม.)
 5. ไม่สามารถลอกผลงานจากนิตยสาร,หนังสือ หรือภาพใดๆจากอินเตอร์เน็ตได้
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการการตัดสิน

 • อาจารย์ สังคม ทองมี ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลป์สิรินธร ประธานคณะกรรมการตัดสิน
 • ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
 • ผู้แทนจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
 • ผู้แทนจากสถาบันสอนศิลปะสำหรับเด็ก
 • ผู้แทนจากบริษัท คอลเกต-ปาล์โอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ

รางวัลจากการประกว

 • สำหรับนักเรียน ประถมทั่วประเทศ  My Bright Smile ประจำประเทศไทย
  • รางวัลชนะเลิศ
   • รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ทุนการศึกษา 20,000 บาท
   • ประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดประกวด
  • รองชนะเลิศ (สำหรับนักเรียน) จำนวน 2 รางวัล
   • โล่ประกาศเกียรติคุณ
   • ทุนการศึกษา 10,000 บาท
   • ประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดประกวด
  • สำหรับโรงเรียน ( ชนะเลิศและรองชนะเลิศ )
   • โล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะผู้จัดประกวด
   • ประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดประกวด
 • กลุ่มนักเรียนประถมสังกัด สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • รางวัลชนะเลิศ (สำหรับโรงเรียนสังกัด กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน)
   • รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ทุนการศึกษา 20,000 บาท
   • ประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดประกวด
  • รองชนะเลิศ (สำหรับนักเรียน) จำนวน 2 รางวัล
   • โล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะผู้จัดประกวด
   • ทุนการศึกษา 10,000 บาท
   • ประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดประกวด
  • สำหรับโรงเรียน ( ชนะเลิศและรองชนะเลิศ )
   • โล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะผู้จัดประกวด
   • ประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดประกวด

ติดต่อสอบถาม
โทรฟรี 1-800-800-900 (จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.30 น.)

File attachments: 
Deadline: 
31 Aug 2017 10:00 to 15 Dec 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.