^ Back to Top

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "New Sport : Innovation but functional" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

วัตถุประสงค์
เนื่องด้วยบริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด เริ่มต้องการแสวงหา ยัง ดีไซเนอร์ รุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู่วงการออกแบบแฟชั่น โดยได้จัดโครงการ Hi-Tech Young Designer Contest ครั้งที่ 1 โดยมีการประกวดออกแบบเสื้อผ้า เพื่อส่งเสริมให้ได้แสดงฝีมือการออกแบบ และพัฒนาสินค้าของดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ และเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับผู้รักงานออกแบบแฟชั่นที่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างสุดความสามารถ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. มีความสนใจงาน ด้านออกแบบเสื้อผ้ากีฬาชนิดต่างๆ
3. อายุไม่เกิน 25 ปี ในวันปิดรับสมัคร (15 กันยายน 2560 16 ตุลาคม 2560)

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับแนวคิดที่กำหนดไว้ คือ “New Sport : Innovation but functional”  โดย 1 คอลเลคชั่น หรือ 1 ผลงาน ต้องประกอบด้วย

 • ชุดกีฬาชายบาสเก็ตบอล (Basketball)
 • ออกแบบทั้งสิ้น 2 ชุด คือ
  • ชุดสำหรับเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายจำนวน 1 ชุด
  • ชุดวอร์มจำนวน 1ชุด

2. วิธีจัดทำบอร์ดผลงาน

 • แสดงแบบพร้อมลงสี บนกระดาษสีขาวขนาด A4
 • ติดภาพผลงานลงบนบอร์ดพลาสติกสีดำ เว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
 • บรรยายแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 • ติดใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมรูปถ่าย ลงบนด้านหลังของ บอร์ดผลงาน

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมิใช่ผลงานที่เกิดจากการลอกเลียนแบบหรือเคยส่งประกวด หรือเคยได้รับการเผยแพร่มาแล้ว

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ 15 กันยายน 2560 ขยายเวลาถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560)
 • ส่งด้วยตนเองที่ : (ภายใน 17.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2560 ขยายเวลาถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560)

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 328 ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
วงเล็บมุมซองว่า “Innovation HITYD #1”

หลักฐานในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ติดในใบสมัคร)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา
 • หลักฐานทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา, ใบรับรองสถานภาพนิสิต นักศึกษา)

เกณฑ์การตัดสิน
1. ตัดสินจากองค์ประกอบการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ความสอดคล้องของการออกแบบกับแนวคิดและประโยชน์ใช้สอย
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
3. ผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมดจะถูกคัดเลือกมา 5 ผลงานที่จะต้องนำไปสร้างเป็นชุดจริงเพื่อตัดสินในการมอบทุนการศึกษาโดยทางบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินคนละ 3,000 บาท
4. ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 25,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 12,000 บาท
 • รางวัลดีเด่น 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 7,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล: ทุนการศึกษา 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประสานงานโครงการไฮ-เทคยังดีไซเนอร์คอนเทสต์
  บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • โทร 0-2479-9188 ต่อ 1751 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธนาธิป ธนะสมบัติ

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
17 Aug 2017 10:00 to 16 Oct 2017 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.