^ Back to Top

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2018

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2018

ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2018 (ครั้งที่ 8) ภายใต้แนวคิด “Thai Trends เทรนด์ไทยสู่เทรนด์โลก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2018-07-30 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า เบอร์ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LESS IS MORE”

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า เบอร์ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LESS IS MORE”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า เบอร์ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LESS IS MORE” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Tue, 2018-03-20 18:00

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "New Sport :

Deadline: 
Mon, 2017-10-16 17:00

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2016 “รันเวย์รักษ์โลก : Fashion for Life”

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2016 “รันเวย์รักษ์โลก : Fashion for Life”

สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ ขอเชิญนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด สอศ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2016 (ครั้งที่ 6) ภายใต้ Concept

Deadline: 
Fri, 2016-06-24 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fabric Fashion Design Contest 2015 (ครั้งที่ 5)

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fabric Fashion Design Contest 2015 (ครั้งที่ 5)

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ ศูนย์การค้า China World ขอเชิญนักศึกษาอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fabric Fashion Design Contest 2015 (ครั้งที่ 5) ภายใต้ Concept “อัตลักษณ์ไทยสู่รันเวย์โลก” ชิ

Deadline: 
Mon, 2015-06-29 16:00

ประกวดโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น "Fashion Designer Creation 2015"

ประกวดโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น "Fashion Designer Creation 2015"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น "Fashion Designer Creation 2015" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-04-20 16:00

Chinaworld Fashion Design Contest 2013 ภายใต้แนวคิด "The Reflection of Asean งามวิจิตรอารยธรรม สู่คุณค่าแห่งอาเซียน"

CHINAWORLD FASHION DESIGN CONTEST 2013

ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ ร่วมกับคณะกรรมการอาชีวะศึกษา เชิญชวน นักศึกษา บุคคลทั่วไป Designer รุ่นใหม่ ประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2013 ภายใต้แนวคิด "The Reflection of Asean งามวิจิตรอารยธรรม สู่คุณค่าแห่งอาเซียน" ชิงเงินราง

Deadline: 
Mon, 2013-06-10 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบเสื้อผ้า

Members Online

There are currently 0 users online.