^ Back to Top

ประกวดไอเดียสิ่งพิมพ์

ประกวดไอเดียสิ่งพิมพ์

Editors’ bar ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียสิ่งพิมพ์ ชิงทุนมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเวิร์คชอป

เงื่อนไข
1. ศึกษาในระดับมัธยม หรือ ป.ตรี หรือ เทียบเท่า ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยใน กทม. หรือ ปริมณฑล
2. รวมทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
3. สนใจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในชุมชน-สถานศึกษา

การสมัคร
1. สมัครโดยกรอกรายละเอียดทีมและเสนอไอเดีย ได้ที่ goo.gl/forms/sVzyi4hcubf7EM7C3 ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

 • Part A กรอกรายละเอียด
 • Part B ส่งร่างโครงการ (และ portfolio ถ้ามี)​

2. ปิดรับสมัคร : 15 กันยายน 2560
3. ประกาศผลรอบแรก : 17 กันยายน 2560
4. สัมภาษณ์ ผ่าน Google Hangout : 19-20 กันยายน 2560
5. ประกาศผล 8 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก : 22 กันยายน 2560

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ

 • สมาชิกทุกคนสามารถเข้าร่วมเวิร์คชอป ในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ที่ ทีเคพาร์ค ชั้น 8 ห้างเซ็นทรัลเวิลดิ์ (ไป-กลับ)
 • ได้รับทุนทำสิ่งพิมพ์ฉบับแรกกลุ่มละ 15,000 บาท
 • ทุนต่อยอดสำหรับทีมที่ต้องการไปต่อกลุ่มละ 10,000 บาท

กำหนดการของโครงการ

 • รวมตัวครั้งที่ 1: วันที่ 6-8 ตุลาคม 2560
 • รวมตัวครั้งที่ 2: วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
 • รวมตัวครั้งที่ 3: วันที่ 17 ธันวาคม 2560
 • รวมตัวครั้งที่ 4: วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
 • เวทีแสดงผลงาน: ปลายเมษายน 2561

วิทยากร อาทิ

 • ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ ( Bioscope Magazine และ Documentary Club )
 • Sa-ard ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ (นักเขียนการ์ตูน)
 • วิภาพรรณ วงษ์สว่าง ( Thaiconsent )
 • ณัฐชนน มหาอิทธิดล ( Salmon Books )
 • สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ ( Sarakadee Magazine )
 • กชกร ความเจริญ ( นิตยสาร small but matter )
 • วริศ ลิขิตอนุสรณ์ ( วารสาร Undergrad Rewrite )
 • วิชัย สว่างพงษ์เกษม (อดีต ชมรมวรรณศิลป์ ม.ธรรมศาสตร์)
 • เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ( Young Filmmakers of Thailand Society และ เกรียนศึกษา )

ติดต่อสอบถาม
editors.bar@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Aug 2017 10:00 to 15 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.