^ Back to Top

ประกวดแบบ experimental design 2012 "F-L-U-D" Future Living for Unstable Delta อยู่-กับ-น้ำ

"F-L-U-D" Future Living for Unstable Delta อยู่-กับ-น้ำ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญบุคคลทั่วไป ทุกสาขาอาชีพทั่วโลก ส่งแบบประกวดแนวความคิดที่พักอาศัย ให้เหมาะกับสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอน โดยวิธีการใหม่ๆ ที่ทำให้เราอยู่กับน้ำได้ ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศรวมกว่า 250,000 บาท

โครงการประกวดแบบ experimental design 2012
F-L-U-D
Future Living for Unstable Delta
อยู่-กับ-น้ำ

ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานผู้คนที่อาศัยอยู่บนที่ราบลุ่มปากแม่น้ำมีการปรับตัวให้เข้ากับวิถีของธรรมชาติ พวกเขามีชีวิตอย่างคุ้นเคยกับความเสี่ยงที่บางครั้งคาดเดาไม่ได้ เขื่อนและคลองจะถูกสร้างขึ้นเพื่อการคมนาคมและในเวลาเดียวกันก็ปกป้องพื้นที่เมืองจากการโดนน้ำท่วม ในบางวัฒนธรรมก็มีการสร้างที่พักอาศัยให้มีพื้นสูงขึ้นเพื่อให้ใช้ชีวิตได้น้ำในช่วงฤดูน้ำหลากฯลฯ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วของโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นและมีความถี่มากขึ้น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และสร้างความยากลำบากอย่างที่เราไม่เคยประสพมาก่อน ภายใน2-3ปีที่ผ่านมาได้มีอุทกภัยขนาดใหญ่กับพื้นที่ริมน้ำและปากแม่น้ำในประเทศต่างๆอย่าง ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, ไทย, อังกฤษ เป็นต้น สร้างความเสียหายมากมายทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา นี่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของการใช้ชีวิตอยู่ในที่ลุ่มของแม่น้ำสายต่างๆทั่วโลก การวางผังเมือง ออกแบบสถาปัตยกรรมหรือออกแบบภายในที่เราเรียนรู้มาจากในอดีตกำลังจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

เราจะอยู่อาศัยบนพื้นที่ต่ำที่มีแม่น้ำที่ไม่สามารถควบคุมได้ไหลผ่านได้อย่างไร เหมือนที่บรรพบุรุษของเราเคยคิดค้น ถึงเวลาหรืยังที่เราจะค้นหาที่อยู่อาศัยแบบใหม่ที่ช่วยให้เราอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ถึงเวลาหรือยังที่วงการออกแบบจะร่วมกัน พูดถึงวิธีการใหม่ๆที่สามารถทำให้เราอยู่กับน้ำได้ไม่ว่าจะในสภาวะที่มีน้ำมากหรือน้อยเกินกว่าที่เราต้องการ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักออกแบบทุกสาขาจากทั่วโลกร่วมค้นหาของวิสัยทัศน์ที่คมชัดสำหรับการใช้ชีวิตกับน้ำในอนาคต ด้วยการส่งแบบประกวดแนวความคิดที่พักอาศัยที่เหมาะกับสถานการณ์น้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มที่นับวันจะมีแต่ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น โดยแนวคิดที่นำเสนอไม่จำเป็นต้องมีที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด ความตั้งใจหลักของเราคือการค้นหาแนวคิดที่ชาญฉลาดที่สามารถนำเสนอสถาปัตยกรรมสำหรับโลกของเราในวันพรุ่งนี้ที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันเหลือเกินกับสิ่งบรรพบุรุษของเราสร้างขึ้นในอดีต

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบ สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ นิสิตและนักศึกษา สถาปนิกทั่วไป ประชาชนบุคคลทั่วไปทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. ผู้เข้าร่วมประกวดแบบ มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 1 ผลงาน
 3. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อนและต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
 4. ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้เข้าร่วมประกวด
 5. สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้า ประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ
 6. การป้องกันความเสียหายจากการขนส่งผลงาน ก่อนมาถึงสมาคมฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประกวดแบบ

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

 1. ให้กำหนดรูปแบบ เทคนิค และมาตราส่วนตามความเหมาะสม
 2. ให้แสดงความคิดในการออกแบบมีความยาวไม่เกิน 150 คำ
 3. ให้ใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
 4. ให้แสดงผลงานในแนวตั้ง บนแผ่นกระดาษอย่างหนา ที่มีขนาด A1 ( 594 x 840 มม.) จำนวน 2 แผ่นวางต่อกันด้านข้าง มีความหนาโดยรวมไม่เกิน 2 ซม.
 5. ให้แสดงรายละเอียดต่อไปนี้บนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
  • หมายเลขของแผ่นเป็นเลขอาระบิค ขนาดความสูง 1 นิ้ว ที่มุมขวาบนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น
  • สัญลักษณ์แทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวด กำหนดด ้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่จำนวน 3 ตัวอักษรและตามด้วยตัวเลขอาระบิค จำนวน 4 หลัก (เช่น ASA1234) ตัวอักษรและตัวเลขมีขนาดความสูง 1 นิ้วติดที่มุมขวาล่างด้านหลังของแผ่นงานทุกแผ่น หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมประกวด ลงบนกระดาษ A4 โดยใส่ ซองจดหมายสีขาว ปิดผนึก และ แสดงสัญลักษณ์อักษรหมายเลขที่ ได้กำหนดแทนชื่อผู้ส่งเข้าประกวดมีขนาดความสูง 1 นิ้ว บนหน้าซองให้ติดซองดังกล่าวไว้มุมซ้ายล่างด้านหลัง ของแผ่นงานทุกแผ่น พร้อมส่งผลงานในรูปแบบของ JPEG ไฟล์มีความละเอียด 720 ppi ในโหมดสี RGB และมีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2.5 Mbลงบนแผ่น ซีดี หรือ ดีวีดี

ส่งผลงานได้ที่
1. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซ.17) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณ คุณามาศ เชื้ออารย์
โทรศัพท์ : 02-319-6555 ต่อ 201
เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 -18.00 น.

2. อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอรรี่
โทรศัพท์: 02-6580560-1
เวลา 10.00-21.00 น.

กำหนดการ

วันสุดท้ายของการรับผลงาน : วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555
**การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราบนพัสดุไปรษณีย์เป็นหลัก ต้องไม่เกิน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 **

วันแจ้งผลการตัดสิน : วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ และ website

วันแสดงผลงาน : ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2555
ในงานสถาปนิก'55 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันแจกรางวัล : วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555
ในงานสถาปนิก'55 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันรับผลงานคืน : ภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2555
ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ

คณะกรรมการตัดสิน

 • คุณ ดวงฤทธิ์ บุนนาค
 • คุณอมตะ หลูไพบูลย์
 • คุณวสุ วิรัชศิลป์

รางวัล

 • รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 1 รางวัล : เงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 1 รางวัล : เงินสด 60,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 1 รางวัล : เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลแนวความคิดที่สมควรได้รับการเผยแพร่ 3 รางวัล : เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

**คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัลโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด**

Credit : Teewara Solos
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
250,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Fri, 2012-03-30 (All day)
Deadline: 
27 Jan 2012 10:00 to 23 Mar 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.