^ Back to Top

ประกวดออกแบบ "UTGP 2018 : The Global T-Shirt Cesign Competition

ประกวดออกแบบ "UTGP 2018 : The Global T-Shirt Cesign Competition

Uniqlo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "UTGP 2018 : The Global T-Shirt Cesign Competition" หัวข้อ "Marvel" ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

หัวข้อการออกแบบ
"Marvel"

กฎก่อนออกแบบผลงานและส่งเข้าประกวด

  • ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดได้ต้องเป็นภาพวาด,ภาพเขียนลายเส้น,ภาพกราฟฟิค,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค,ภาพถ่ายหรือภาพในแนวราบอื่นๆ สำหรับใช้ทำเป็นลายเสื้อยืดเพื่อผลิตเป็นสินค้าต่อไป
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานดั้งเดิมที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของผลงานเองเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยถูกเผยแพร่มาก่อน
  • สามารถออกแบบลายสำหรับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อยืดได้ทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ ยูนิโคล่อาจทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผลงานการออกแบบ
  • สามารถเลือกสีพื้น (Body Color) ได้จากสีตัวอย่างทั้งหมด 10 สี (สีตัวอย่างเป็นเพียงสีอ้างอิงเท่านั้น และในการผลิตเพื่อจำหน่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลง Body Color ตามดุลยพินิจของยูนิโคล่)
  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างเดียวเท่านั้น โดยเราจะไม่รับผลงานที่ส่งเข้ามาทางไปรษณีย์
  • เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อผลิตเป็นสินค้าอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลภาพความละเอียดสูงมาให้ทางเราผลิตเป็นสินค้าจริง (ทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในขั้นตอนการแปลงผลงานเป็นสินค้า)
  • ผู้สมัครทุกคนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลงานทั้งหมดด้วยตนเอง
  • สิทธิ์ทั้งหมดในตัวผลงานและต่อผลงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดแต่เพียง เครื่องหมายการค้าทั้งหมด ลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จะตกเป็นของและสงวนสิทธิ์โดย ดีสนีย์/มาร์เวล หรือ ผู้ได้รับการแต่งตั้งของดีสนีย์/มาร์เวล
  • ผลงานที่ส่งเป็นผลงานต้นฉบับของตนเองอย่างสมบูรณ์ (ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับ "มาร์เวล" ซึ่งเป็นธีมของการแข่งขัน) และไม่มีใครเข้ามาร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานชิ้นดังกล่าว ผลงานนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้สมัครแข่งขันตกลงที่จะไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้: a) ใช้ภาพ ตกแต่ง หรือใส่ข้อความในผลงานของตนที่เกี่ยวข้องกับ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การใช้ความรุนแรงเกินควร เลือด คำหยาบ ความหมายเชิงการเมืองและศาสนา ถ้อยคำทางเพศทั้งทางตรงและทางอ้อม และอื่น ๆ b) ใช้สัญลักษณ์ ไอคอน บทความ หรือการอ้างอิงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับซูเปอร์ฮีโร่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของมาร์เวล ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิมธิ์มาแล้วหรือไม่ก็ตาม c) ใช้โลโก้ ภาพ ภาพวาด สไตล์ โครง บทความ หรือข้อความที่อาจเป็นการคัดลอกหรือเลียนแบบมาจากแหล่งอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ d) สร้างความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลที่สาม, มาร์เวล, ดีสนีย์, หรือยูนิโคล่ e) ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อยของสังคม f) ละเมิดหรือเข้าข่ายละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ g) อ้างอิงคาแร็คเตอร์ทั้งในเวอร์ชั่นภาพยนตร์และเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่ภาพยนตร์ในดีไซน์เดียวกัน
  • เรามีแผนผลิตเป็นเสื้อยืดสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครตั้งแต่ 24 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น

File attachments: 
Deadline: 
24 Jul 2017 10:00 to 31 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.