^ Back to Top

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว "TripNorthern: Line Sticker Design Contest 2"

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว "TripNorthern: Line Sticker Design Contest 2"

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว "TripNorthern: Line Sticker Design Contest 2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยสามารถส่งผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม(กลุ่มละไม่เกิน 3 คน)

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่ Facebook : Trip Northern และ www.tripnorthern.com
2. ออกแบบสติกเกอร์โดยมีคาแรกเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) จำนวน 4 รูปแบบ (จังหวัดละ 1 รูปแบบ)
3. ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ที่อีเมลล์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ผ่านทาง Facebook : Trip Northern และ www.tripnorthern.com
5. ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ออกแบบสติกเกอร์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (สติกเกอร์แบบดุ๊กดิ๊ก) จำนวนไม่น้อยกว่า 8 รูปแบบ (จังหวัดละไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ) โดยสามารถนำผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกมาใช้ด้วยหรือไม่ก็ได้ และส่งผลงานมาที่อีเมลล์ tripnorthern.linesticker@gmail.com ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560
7. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นG (โซนอควาเลียม) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

รายละเอียดของไฟล์ที่ใช้ส่งประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • รูปภาพ : จำนวน 4 รูป
  • ฟอร์แมต : .PNG .JPG
  • ขนาด : กว้าง 370 Pixel × สูง 370 Pixel (ขนาดไม่เกิน 2 MB)
  • พื้นหลังของรูป : ขาวหรือโปร่งใส
  • ความละเอียด: 72 dpi หรือสูงกว่า ในโหมดสี RGB
 • รอบตัดสิน
  • รูปภาพเคลื่อนไหว : จำนวนไม่น้อยกว่า 8 รูป (จังหวัดละไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ)
  • ฟอร์แมต : .GIF
  • ขนาด : กว้าง 370 Pixel × สูง 370 Pixel (ขนาดไม่เกิน 2 MB)
  • พื้นหลังของรูป : โปร่งใส
  • ความละเอียด: 72 dpi หรือสูงกว่า ในโหมดสี RGB

ระยะเวลาในการประกวด

 • การรับสมัครและส่งผลงาน : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2560 ขยายเวลารับสมัครไปจนถึง 15 สิงหาคม 2560
 • การคัดเลือกรอบแรก : วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ผ่านทาง Facebook : Trip Northern และ www.tripnorthern.com
 • การส่งผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว : ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 20 กันยายน 2560
 • การคัดเลือกรอบตัดสินและประกาศผลรางวัล : วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G (โซนอควาเลียม) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 : เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/Tripnorthern

Total Prize Money: 
40,000 Baht
Deadline: 
17 Jul 2017 10:00 to 15 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.