^ Back to Top

ประกวด Super S Award Season 3

ประกวด Super S Award Season 3

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด Super S Award Season 3 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก

รูปแบบการประกวด (เลือกเพียง 1 หัวข้อ)
1. ประกวดร้องเพลง ขับร้องเพลง จำนวน 1 เพลง (ใช้ได้ทั้งเพลงช้า หรือ เร็ว)
2. ประกวดเต้นประกอบเพลงสากล การเต้นประกอบเพลงสากล จำนวน 1 เพลง (ใช้ได้ทั้งเพลงช้า หรือ เร็ว)
3. ประกวดพูดภาษาจีน ในหัวข้อ “ในหลวงในความทรงจำ”
4. ประกวดพูดภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ในหลวงในความทรงจำ”

คุณสมบัติผู้ประกวด
1. น้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 7-12 ปี
2. ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 รายการเท่านั้น

การประกวดร้องเพลง

 

 • คุณสมบัติ
  • น้องๆระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 7-12 ปี
  • ผู้สมัคร 1 คน / ทีม และสามารถประกวดได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น
  • ผู้ประกวดต้องส่งคลิปวิดีโอบันทึกการร้องเพลงสด จำนวน 1 เพลง ในรูปแบบของแผ่นซีดีหรือแฟลชไดรฟ์ ส่งเจ้าหน้าที่หลังการสมัครภายใน 1 สัปดาห์
 • ส่งแผ่นเพลงที่
  คุณพรพจน์ อักษร
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  85/1 หมู่2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • กติกาการประกวด
  • รอบคัดเลือก ส่งใบสมัครการประกวด ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
   • ส่งคลิปวิดีโอบันทึกการร้องเพลงสดของตัวเอง ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
   • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผ่านทางอีเมลผู้สมัคร
  • รอบชิงชนะเลิศ
   • เวลาที่ใช้ในการแสดง 2 นาที
   • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศจะมีการจัดแคมป์Workshopพิเศษ สำหรับผู้เข้าประกวดในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 และจับลำดับการประกวดของแต่ละคน หากไม่มาวันนั้นทางทีมงานขออนุญาตทำการจับฉลากให้
   • ผู้เข้าประกวดแต่งกายสุภาพ สวยงามและเหมาะสม
   • วิธีการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
   • ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.30 น. หากไม่มาในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • คุณภาพน้ำเสียง เทคนิคการใช้เสียง
  • ความแม่นยำของทำนอง (เสียงสูง ต่ำ เสียงแหลม การเอื้อนครบโน๊ต)
  • ความถูกต้องของจังหวะ (การเข้าร้อง จังหวะการร้อง จังหวะของลีลาในเพลง)
  • อักขระการออกเสียง
  • สื่อสารความหมายด้วยลีลา ท่าทาง การแสดงออกที่น่าประทับใจ โดดเด่น และสไตล์ที่ชัดเจน
  • ความเหมาะสมกับการแต่งกายกับแนวเพลง การใช้ไมค์ การใช้เวทีในการแสดง

 

การประกวดเต้นประกอบเพลงสากล

 • คุณสมบัติ
  • น้องๆระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 7-12 ปี
  • สามารถสมัครได้ในรูปแบบทีม (จำกัดไม่เกิน 2-8 คน / ทีม) และสามารถประกวดได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น
  • ผู้ประกวดต้องนำซาวด์ดนตรี (Backing Track) จำนวน 1 เพลง ในรูปแบบของแผ่นซีดีหรือแฟลชไดรฟ์ ส่งเจ้าหน้าที่ก่อนวันประกวด 2 สัปดาห์
 • ส่งแผ่นเพลงที่
  คุณพรพจน์ อักษร
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  85/1 หมู่2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • กติกาการประกวด
  • ส่งใบสมัครและระบุเพลงที่จะใช้ในการประกวดภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขชื่อเพลงหลังการสมัคร)
  • เวลาที่ใช้ในการแสดง 3 นาที (จับเวลาตั้งแต่แนะนำตัวเอง)
  • การประกวดทุกประเภทจะมีการจัดแคมป์Workshopพิเศษ สำหรับผู้เข้าประกวด ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 และจับลำดับการประกวดของแต่ละคน หากไม่มาวันนั้นทางทีมงานขออนุญาตทำการจับฉลากให้
  • ผู้เข้าประกวดแต่งกายสุภาพ สวยงามและเหมาะสม
  • วิธีการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • ทักษะการเต้น ความสมบูรณ์ของท่าเต้น
  • ความพร้อมเพรียงและทีมเวิร์ค
  • การสื่ออารมณ์ การสร้างบรรยากาศ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
  • ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการนำเสนอ
  • ความเหมาะสมของการแต่งกายตามแนวเพลง และการใช้เวทีในการแสดง

การประกวดพูดภาษาจีน ในหัวข้อ “ในหลวงในความทรงจำ”

 • คุณสมบัติ
  • น้องๆระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 7-12 ปี
  • ผู้เข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย
  • ผู้สมัคร 1 คน/ทีม สามารถประกวดได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
  • ผู้เข้าแข่งขันมีความสามารถในการพูดภาษาจีนได้ตามหัวข้อที่กำหนดให้
 • กติกาการประกวด
  • ส่งใบสมัครการประกวดภายในวันที่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  • เวลาที่ใช้ในการแสดง 3 นาที (จับเวลาตั้งแต่แนะนำตัวเอง)
  • การประกวดทุกประเภทจะมีการจัดแคมป์ Workshop พิเศษ สำหรับผู้เข้าประกวดในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 และจับลำดับการประกวดของแต่ละคน หากไม่มาวันนั้นทางทีมงานขออนุญาตทำการจับฉลากให้
  • ผู้เข้าประกวดแต่งกายสุภาพ สวยงามและเหมาะสม
  • วิธีการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • การกล่าวแนะนำตัวเองพร้อมทั้งนำเข้าสู่เนื้อหา
  • ลักษณะบุคลิกภาพท่าทางในการแสดงออกขณะพูด ความมั่นใจ
  • การดำเนินเรื่องอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • ลีลาวาทศิลป์ ท่วงทำนองของน้ำเสียง เสียงดังฟังชัด
  • ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ถูกหลักภาษา และเหมาะสมตามวัยของผู้พูด
  • มีปฏิภาณไหวพริบตอบคำถาม สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ใช้เวลาในการพูดได้อย่างเหมาะสม

การประกวดพูดภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ในหลวงในความทรงจำ”

 • คุณสมบัติ
  • น้องๆระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 7-12 ปี
  • ผู้เข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย
  • ผู้สมัคร 1 คน/ทีม สามารถประกวดได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
  • ผู้เข้าแข่งขันมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้ตามหัวข้อที่กำหนดให้
 • กติกาการประกวด
  • ส่งใบสมัครการประกวดภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  • เวลาที่ใช้ในการแสดง 3 นาที (จับเวลาตั้งแต่แนะนำตัวเอง)
  • การประกวดทุกประเภทจะมีการจัดแคมป์ Workshop พิเศษ สำหรับผู้เข้าประกวด ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 และจับลำดับการประกวดของแต่ละคน หากไม่มาวันนั้นทางทีมงานขออนุญาตทำการจับฉลากให้
  • ผู้เข้าประกวดแต่งกายสุภาพ สวยงามและเหมาะสม
  • วิธีการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • การกล่าวแนะนำตัวเองพร้อมทั้งนำเข้าสู่เนื้อหา
  • ลักษณะบุคลิกภาพท่าทางในการแสดงออกขณะพูด ความมั่นใจ
  • การดำเนินเรื่องอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • ลีลาวาทศิลป์ ท่วงทำนองของน้ำเสียง เสียงดังฟังชัด
  • ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ถูกหลักภาษา และเหมาะสมตามวัยของผู้พูด
  • มีปฏิภาณไหวพริบตอบคำถาม สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ใช้เวลาในการพูดได้อย่างเหมาะสม

รางวัลการประกวด
1. ประกวดร้องเพลง

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท + โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก

2. ประกวดเต้นประกอบเพลงสากล

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท + โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก

3. ประกวดพูดภาษาจีน ในหัวข้อ “ในหลวงในความทรงจำ”

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท + โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก

4. ประกวดพูดภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ในหลวงในความทรงจำ”

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท + โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 • เงื่อนไขการรับสมัคร
 • กรอกรายละเอียดการสมัครออนไลน์ตาม QR Code
  กำลังแสดง QR CODE สมัคร.png
 • หรือส่งข้อมูลมาที่อีเมลล์ phornphotaks@pim.ac.th

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02 855 1806
 • facebook.com/Satit.PIM
 • Official Line ID: @satitpim

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพรพจน์ อักษร / โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

File attachments: 
Deadline: 
28 Jun 2017 10:00 to 07 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.