^ Back to Top

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2017 (ครั้งที่ 7) ภายใต้ Concept “Brand UP ดีไซน์ให้ปัง ปั้นแบรนด์ให้เปรี้ยง”

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2017 (ครั้งที่ 7)

ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ ขอเชิญนักศึกษาอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2017 (ครั้งที่ 7) ภายใต้ Concept “Brand UP ดีไซน์ให้ปัง ปั้นแบรนด์ให้เปรี้ยง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อต้องการที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในการออกแบบเสื้อผ้าและการสร้าง แบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง ให้ปังและดังเปรี้ยง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากลและตลาดเสื้อผ้าในประเทศไทยที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ในปัจจุบันนี้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ทำการส่งคอนเซ็ปท์พร้อมแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แต่ละผลงาน และคัดเลือก ให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นผลงานจริงพร้อมใส่ขึ้นเดินโชว์ในวันตัดสินพร้อมนางแบบคู่ใจ

ประเภทการประกวด
1. ประเภทนักศึกษาอาชีวศึกษา

 • ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัด สอศ. สามารถสมัครได้ทั้งประเภทเดี่ยวและ ประเภททีมไม่เกิน 3 คน/ทีม หนึ่งวิทยาลัย จัดส่งได้มากกว่า 1 ทีม
 • กำหนดการส่งผลงานการเข้าประกวดต้องครบ และถูกต้อง ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด
 • ต้องใช้ผ้าหลักในการตัดเย็บจากร้านผ้าในศูนย์การค้าที่สนับสนุนสัดส่วน 50% และผ้าที่ทางทีมเลือกให้เข้ากับการออกแบบของตัวเอง 50%
 • ผลงานทั้งหมดต้องคิดออกแบบใหม่ด้วยตนเอง หากพบว่าซ้ำ หรือลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นจะโดนตัดสิทธิ์ทันที
 • สำหรับผู้ที่เข้าประกวดประเภทอาชีวศึกษา ต้องออกแบบชุดแต่งงานให้ตรงตามคอนเซ็ปท์ที่ผู้เข้าประกวดคิดขึ้นมา

2. ประเภทผู้ที่ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยสารพัดช่าง และบุคคลทั่วไป

 • ผู้ที่ผ่านการอบรมจาก วิทยาลัยสารพัดช่าง,บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองสามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือประเภททีมไม่เกิน 3 คน/ทีม
 • กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวดครบ และถูกต้อง ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด
 • ต้องใช้ผ้าหลักในการตัดเย็บจากร้านผ้าในศูนย์การค้าที่สนับสนุนสัดส่วน 50% และผ้าที่ทางทีมงานเลือกให้เข้ากับการออกแบบของตัวเอง 50%
 • ผลงานทั้งหมดต้องคิดออกแบบใหม่ด้วยตัวเอง หากพบว่าซ้า หรือลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นจะโดนตัดสิทธิ์ทันที
 • สำหรับผู้ที่เข้าประกวดประเภทบุคคลทั่วไป โดยนำแบรนด์เสื้อผ้าของคุณมาออกแบบใหม่ ให้ตรงตามคอนเซ็ปท์ที่ผู้เข้าประกวดคิดขึ้นมา

การคัดเลือกรอบแรก
1. ประเภทนักศึกษาอาชีวศึกษา

 • ทำการออกแบบเสื้อผ้า โดยกำหนดให้เป็นชุดแต่งงานร่วมสมัย ภายใต้ Concept “ Brand Up ดีไซน์ให้ปัง ปั้นแบรนด์ให้เปรี้ยง ” หากคุณมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเอง คุณจะทำอย่างไรให้แบรนด์ของคุณปังและเปรี้ยงกว่าคนอื่น โดยผู้ที่เข้าประกวดต้องคิดแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา และออกแบบให้เข้ากับ Concept ของแบรนด์ ที่ตัวเองคิดขึ้นมา โดยออกแบบชุด สำหรับผู้ชาย 1 ชุดและผู้หญิง 1 ชุด รวมจำนวน 2 ชุด พร้อมส่งผลงานภาพสเก็ตผลงานพร้อมแรงบันดาลใจ ในการสร้างผลงาน โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
  • ออกแบบภาพสเก็ตผลงาน จำนวน 1 บอร์ดและแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน (Mood Board) จำนวน 1 บอร์ด รวมทั้งสิ้น 2 บอร์ด
  • ระบุประเภทวัตถุดิบ และอุปกรณ์ตัดเย็บที่ใช้ทั้งหมดลงในกระดาษ 100 ปอนด์
  • ขนาด A3 (36x48 ซม.) แนวตั้งหรือแนวนอน และติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A3 (36x48 ซม.)
  • พร้อมใส่ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อโรงเรียน ชั้นที่กำลังศึกษา ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจ ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด
 • ส่งใบสมัครและผลงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยส่งด้วยตนเองหรือจัดส่งไปรษณีย์ โดยจะนับจากวันที่เอกสารส่งถึง สำนักงานเท่านั้น จัดส่งผลงานได้ที่

สำนักงานชั้น 7 บริษัท เตียงจิราธิวัฒน์ จำกัด (สาขาวังบูรพา)
เลขที่ 677-681 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วงเล็บมุมซอง ส่งผลงานเข้าประกวด เสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2017 (ครั้งที่ 7)

เมื่อนักศึกษานำส่งสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษานั้นๆ จะต้องรีบจัดส่งไปรษณีย์แบบ EMS มาที่ บริษัท เตียงจิราธิวัฒน์ จำกัด (สาขาวังบูรพา) ให้ถึงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 260 เพื่อให้ทันวันตัดสินรอบแรก

 • คัดเลือกผลงานให้เหลือประเภทละ 10 ทีม วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ โรงเรียนที่ท่านศึกษาอยู่, ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ 02-226-3000, www.facebook.com/ChinaWorldPhahurat , www.vec.go.th
 • ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ จัดทำบอร์ดโชว์ผลงาน 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฯ ร่วม Vote ผลงานที่ประทับใจ

2. ประเภทบุคคลทั่วไป

 • ทำการออกแบบเสื้อผ้า โดยนำแบรนด์เสื้อผ้าของคุณมาออกแบบใหม่ (กรณีที่ไม่มี Brand ให้ตั้งชื่อ Brand ของคุณขึ้นมาเอง) ภายใต้ Concept “Brand Up ดีไซน์ให้ปัง ปั้นแบรนด์ให้เปรี้ยง” โดยออกแบบผลงานที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ และทำอย่างไรให้แบรนด์เสื้อผ้าของคุณปังและเปรี้ยงกว่าแบรนด์เสื้อผ้าของคู่แข่ง โดยออกแบบ เสื้อผ้าที่เป็นคอลเลคชั่นเฉพาะสำหรับการประกวดครั้งนี้ จำนวน 2 ชุด (ออกแบบตามความถนัดของแบรนด์) พร้อมส่ง Brand Guide และ ผลงานภาพสเก็ตผลงานพร้อม แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
  • Brand Guide : Brand background, Brand Concept, Brand Name, Target market, Brand Collection, Brand Review
  • ออกแบบภาพสเก็ตผลงาน จำนวน 1 บอร์ดและแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน (Mood Board) จำนวน 1 บอร์ด รวมทั้งสิ้น 2 บอร์ด
  • ระบุประเภทวัตถุดิบ และอุปกรณ์ตัดเย็บที่ใช้ทั้งหมดลงในกระดาษ 100 ปอนด์ - ขนาด A3 (36x48 ซม.) แนวตั้งหรือแนวนอน และติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A3 (36x48 ซม.)
  • พร้อมใส่ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจ ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด
 • ส่งใบสมัครและผลงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยส่งด้วยตนเองหรือจัดส่งไปรษณีย์ โดยจะนับจากวันที่เอกสารส่งถึง สำนักงานเท่านั้น จัดส่งผลงานได้ที่

สำนักงานชั้น 7 บริษัท เตียงจิราธิวัฒน์ จำกัด (สาขาวังบูรพา)
เลขที่ 677-681 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วงเล็บมุมซอง ส่งผลงานเข้าประกวด เสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2017 (ครั้งที่ 7)

 • คัดเลือกผลงานให้เหลือประเภทละ 10 ทีม วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ โรงเรียนที่ท่านศึกษาอยู่, ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ 02-226-3000 , www.facebook.com/ChinaWorldPhahurat , www.vec.go.th
 • ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ จัดทำบอร์ดโชว์ผลงาน 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฯ ร่วม Vote ผลงานที่ประทับใจ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-226-3000
 • Facebook : Chinaworld Phahurat
Deadline: 
02 Jun 2017 10:00 to 30 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.