^ Back to Top

ประกวดมิวสิควิดีโอ “SSRU MV AWARDS VOL.7”

ประกวดมิวสิควิดีโอ “SSRU MV AWARDS VOL.7”

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควิดีโอ “SSRU MV AWARDS VOL.7” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

กติกาการประกวด
1. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาเท่านั้น ส่งงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 8 คน)
2. ความยาวของเพลงที่ใช้รวม Credit ไม่เกิน 5 นาที และต้องมีคลิปแนะนำตัวเอง 1 นาที รวมทั้งหมดไม่เกิน 6 นาที รวมไปถึงใส่โลโก้กิจกรรมในช่วงท้ายของผลงาน
3. ไม่จำกัดแนวเพลง สามารถเลือกได้ทุกแนวเพลง
4.ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา ปรับแต่งหรือดัดแปลงเพลงที่ใช้ในการประกวด
5. ผลงานที่ส่งต้องให้ความเคารพแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่พาดพิงถึงบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลดังกล่าว และไม่มีสัญลักษณ์ที่ส่อไปในทางรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือเสียดสียั่วยุให้เกิดความแตกแยก
6. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดใดๆ มาก่อน
7. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดในการส่งผลงาน
1. สำเนาบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนของหัวหน้ากลุ่ม พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ทุกผลงานที่ส่งเข้ามาต้องมีคลิปแนะนำตัวความยาวไม่เกิน 1 นาทีก่อนเข้าผลงานและใส่โลโก้กิจกรรมในช่วงท้ายของผลงาน
3. ทุกผลงานที่ส่งเข้ามาต้องมีคลิป Teaser ความยาวไม่เกิน 1 นาที
4. ส่งผลงานในรูปแบบ DVD จำนวน 2 แผ่น ( ไฟล์ .mp4 และ .AVI อย่างละ 1 แผ่น )
5. ส่งผลงานทางไปรษณีย์และมาส่งเองได้ที่

กลุ่มสาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาคาร 56
1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

  • ระยะเวลาการส่งผลงาน
  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560
  • รอบตัดสินวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ทุกทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
Facebook : SSRU MV AWARDS VOL.7

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 Feb 2017 10:00 to 20 Mar 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.