^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของพ่อ"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของพ่อ"

สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของพ่อ" พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพถึงความรู้สึกที่ตนเองวาด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 44,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ และแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

กติกาการเข้าร่วมประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.housecondoshow.com
2. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน ครบถ้วน พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และนำส่งมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน
3. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือ และความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง หรือประกวด ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน
4. ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องวาดภาพภายใต้หัวข้อ “ บ้านของพ่อ ”
5. ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องวาดภาพด้วยสีประเภทใดก็ได้ และภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 เซนติเมตร (A3)
6. ต้องตั้งชื่อภาพ พร้อมคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดมาด้วย โดยส่งผลงานมาทางไปรษณีย์
7. ผู้รับรางวัล 1 – 3 ของแต่ละรุ่นทีมงานจะนัดหมายเพื่อรับรางวัลภายหลังจบงานอีกครั้ง
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินรางวัล
9. รางวัลเงินสดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของได้
10. สำหรับผู้เข้ารอบ 20 คน ทางทีมงานจะส่งของที่ระลึกไปทางไปรษณีย์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบสมัคร
11. สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทางทีมงานจะติดต่อท่านกลับตามชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร
12. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการรับรางวัลถือเป็นเด็ดขาด

ส่งใบสมัครและผลงานประกวด ทางไปรษณีย์ได้ที่

โปรดระบุหัวข้อ : ประกวดวาดภาพในโครงการ บ้านของพ่อ
บริษัท เคทูแอล แอดเวอร์ไทซิ่ง เอเจนซี่ จำกัด
1056/26 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน (แบ่งออกเป็น 2 รอบ)

 • เปิดรับผลงาน : ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 20 กุมภาพันธ์ 2560 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งภาพของท่านมาทางไปรษณีย์
 • รอบคัดเลือก : คณะกรรมการจัดงานคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน (รุ่นละ 10 คน) และประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • รอบตัดสิน : ประกาศผลรอบตัดสินใน วันที่ 12 มีนาคม 2560 ตัดสินโดยการโหวตผ่าน แอพพลิเคชั่นของงานมหกรรมบ้านและคอนโดจากผู้เข้าร่วมชมงาน
  • Website : www.houseandcondoshow.com
  • Facebook : House and Condo Show

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
  • รางวัลชนะเลิศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • รางวัลชนะเลิศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ งานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 36
 • โทรฯ 062-828-3144 และ 089-446-3648 ในเวลาทาการ 09.00 – 18.00น.
 • E-mail : paintproject.hc@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kanokwan Em-aoch

Total Prize Money: 
44,000 Baht
Deadline: 
06 Feb 2017 10:00 to 20 Feb 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.