^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “Taxi-Beam แท็กซี่ไทย สะดวก ใส่ใจ จนถึงที่หมาย"

ประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “Taxi-Beam แท็กซี่ไทย สะดวก ใส่ใจ จนถึงที่หมาย"

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Taxi-Beam ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “Taxi-Beam แท็กซี่ไทย สะดวก ใส่ใจ จนถึงที่หมาย" ชิงทุนการศึกษา พร้อมของที่ระลึก จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้ประกวดทีมละ 1-3 คน เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. จัดทำคลิปสั้น (Viral Video) ส่งเสริมแนวคิดการใช้ Taxi-Beam เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ความยาวคลิปไม่เกิน 2 นาที (รวมเครดิต และจะต้องขึ้นชื่อโครงการ โลโก้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมโลโก้ Taxi-Beam ในท้ายคลิป) โดยอัพโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น youtube.com
3. ตั้งชื่อคลิปของท่าน พร้อมเขียนแสดงแนวคิดที่ต้องการสื่อความหมาย ในลิงค์ youtube
4. กรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วน
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และอาจารย์ที่ปรึกษาการผลิตคลิป พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. ส่งเอกสารตามข้อ 4, 5 มายัง taxibeamutcc@gmail.com ใช้ file แนบ กรุณาอย่า Zip file
7. หมดเขตรับสมัครและส่งผลงานในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 24:00 น.
8. ไม่จำกัดจำนวนคลิปต่อทีม
9. คลิปที่ได้รางวัลจะถูกอัพโหลดขึ้นที่ www.youtube.com/taxiBEAMUTCC
10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดในทุกกรณี
11. ประกาศผลในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2559 ทาง www.facebook.com/groups/712974742194140 และแจกรางวัลในวัน ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 15:30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12. รางวัล

  • รางวัลที่ 1 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 7,000 บาท
  • รางวัล ที่ 3 5,000 บาท
  • รางวัล popular 3,000 บาท โดยดูจากยอด like มากที่สุดภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 10:00 น. (หากมีความผิดปกติของยอด like จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมแข่งขันทันที)
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

เกณฑ์การพิจารณา
1. นำเสนอแนวคิดการใช้ Taxi-Beam เพื่อความสะดวกในการเดินทางอย่างชัดเจน
2. เทคนิคการถ่ายทำและคุณภาพของภาพ
3. องค์ประกอบในการเร้าอารมณ์
4. รางวัล popular ดูจากยอด like มากที่สุดภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. (หากมีความผิดปกติของยอด like จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมแข่งขันทันที)

กำหนดระยะเวลา

  • หมดเขตส่งวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 24:00 น.
  • ประกาศผล วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 15:30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข้อห้ามและเงื่อนไข
1. ผลงานทั้งภาพและเสียงไม่มีเนื้อหาสอดเสียดบุคคล ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคล สมาคม หรือองค์กรใดๆ
2. ผลงานทั้งภาพและเสียงไม่มีเนื้อหาสร้างความแตกแยก ตลอดจนไม่ขัดต่อประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม
3. ผลงานทั้งภาพและเสียงไม่มีเนื้อหาของการทารุณกรรมสัตว์และรุกล้ำทำลายธรรมชาติ
4. ต้องไม่มีการนำเอาภาพ หรือเสียง ที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในผลงาน ในการหาเพลงประกอบ แนะนำให้ใช้คำว่า copyrights free หรือ none copyrights ในการ search
5. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Taxi-Beam และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ช่องทางการส่งใบสมัครและผลงาน
ส่งใบสมัครและดาวน์โหลดผลงาน ผ่านระบบ Email Address ได้ที่ taxibeamutcc@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 24:00 น.

ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์: 080-900-2526 เวลา 10:00 – 17:00 น.
  • ID line: oradol
  • www.facebook.com/groups/712974742194140

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุรอรดล แก้วประเสริฐ

Deadline: 
30 Jan 2017 (All day) to 05 Mar 2017 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.