^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุขสู่ขุนเขา”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุขสู่ขุนเขา”

ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุขสู่ขุนเขา” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดผลสำเร็จจากโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ผ่านภาพถ่ายที่สี่อความหมายถึงความสุขที่พระองค์ทรงมอบความสุขให้กับพสกนิกรชาวไทยผ่านโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ
 • เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ จัดแสดงภาพถ่ายในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ห้องความสุขสู่ขุนเขา

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ประเภทนักเรียนและนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

กติกาการประกวด
1. ส่งใบสมัคร ระบุข้อมูลรายละเอียดของผู้ส่งภาพประกวด (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : ความสุขสู่ขุนเขา)
2. ระบุชื่อภาพ สถานที่ถ่ายภาพ พร้อมอธิบายแนวคิดและเรื่องราว ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ในเขตภาคเหนือ (ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด )
3. ส่งภาพถ่ายในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ไม่จำกัดจำนวนภาพ

 • ภาพนิ่ง (ไฟล์ .jpg) ความละเอียดไม่ตํ่ากว่า 2 ล้านพิกเซล
 • ภาพเคลื่อนไหว (ไฟล์ .gif ) ความละเอียดไม่เกิน 1 เมกะไบท์ ความยาวไม่เกิน 10 วินาที

4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมากกว่าหนึ่งภาพ จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ภาพที่ได้รับการคัดเลือกทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับนำไปจัดแสดงในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายห้องความสุขสู่ขุนเขา และเผยแพร่ เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัลใดๆ หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่า ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

ประเภทรางวัล

 • ประเภทประชาชนทั่วไป
 • ประเภทนักเรียน นักศึกษา

แต่ละประเภทแบ่งเป็นรางวัลดังนี้

 • ภาพนิ่ง (.jpeg )
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย ทุกภาพที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมจัดแสดง รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร
 • ภาพเคลื่อนไหว (.gif )
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล กล้องถ่ายภาพ Go Pro Hero
  • รางวัลพิเศษ ไม่จำกัดประเภท (ประชาชนทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา) มี 1 รางวัลคือ ภาพนิ่ง (.jpeg )
 • รางวัลยอดนิยม จากการโหวตผ่าน Facebook ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด รับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร

เกณฑ์การตัดสิน

 • แนวความคิดและการสื่อความหมายของภาพ
 • องค์ประกอบและความสวยงามของภาพ
 • ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคในการถ่ายภาพ

การส่งผลงานพร้อมใบสมัคร
ส่งทางอีเมล์ happinesstothehills@gmail.com

ระยะเวลาการรับผลงาน

 • ปิดรับผลงาน วันที่ 31 มกราคม 2560
 • ประกาศผล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านทาง Facebook : ความสุขสู่ขุนเขา และ Line : happinesstothehills

ติดต่อสอบถาม
Facebook : ความสุขสู่ขุนเขา (ทางกล่องข้อความ )
Line : happinesstoth
ehills

หมายเหตุ
หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและตกแต่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2560

Deadline: 
04 Jan 2017 10:00 to 31 Jan 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.