^ Back to Top

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต”

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต” ในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559 ชิงทริปท่องญี่ปุ่น พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย

กติกาการประกวด

 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี
 • จัดทีมลงแข่งขัน ทีมละ 2 คน โดย สมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกัน (1 คนสามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น)
 • หัวข้อรอบคัดเลือก คือ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต” เพื่อคัดเลือกทีมสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการแข่งขันวาดภาพแบบสดๆ ด้วยหัวข้อที่กำหนดขึ้นใหม่

การส่งผลงาน

 • เยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานตามหัวข้อที่กำหนดลงบนกระดาษขนาด 11 ½ นิ้ว x 16 ½ นิ้ว (A3) ต่อ 1 ผลงาน โดยวาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษ พร้อมรูปถ่ายและใบสมัครที่มีตราประทับของทางโรงเรียน และลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีการพับภาพมาที่
  ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
  1088 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  วงเล็บมุมซอง “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2559”

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 • ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

รางวัล

 • รางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล (รวม 12 คน)
 • รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล (รวม 28 คน)
 • รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุนต่อ 1 ทีม)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0-2966-2127-9
 • โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ
Deadline: 
06 Oct 2016 10:00 to 14 Dec 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.