^ Back to Top

ประกวดคำขวัญ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-01-24 16:30

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมวิกฤติ...ชีวิตยากเข็ญ”

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมวิกฤติ...ชีวิตยากเข็ญ”

อีซูซุ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมวิกฤติ...ชีวิตยากเข็ญ”

Deadline: 
Tue, 2019-12-17 16:30

ประกวดคำขวัญของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

ประกวดคำขวัญของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ชิงรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-12-21 16:00

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0”

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0” ในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560” ชิ

Deadline: 
Wed, 2017-12-13 16:00

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต”

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต”

Deadline: 
Wed, 2016-12-14 16:00

ประกวดคำขวัญ "วันออมแห่งชาติปี 2559"

ประกวดคำขวัญ "วันออมแห่งชาติปี 2559"

กองทุนการออมแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ "วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Mon, 2016-10-10 16:00

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่ว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย” ชิงเงินรางวัลค่ารวมกว่า ๓๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2016-07-15 16:30

ประกวดคำขวัญ "อัตลักษณ์แห่งปทุมวัน"

ประกวดคำขวัญ "อัตลักษณ์แห่งปทุมวัน"

สำนักงานเขตปทุมวัน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ "อัตลักษณ์แห่งปทุมวัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไป

รางวัลการประกวด

Deadline: 
Fri, 2016-07-15 16:00

ประกวด “คำคม คำโค๊ด” (Quotes Awards) หัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC”

ประกวด “คำคม คำโค๊ด” (Quotes Awards) หัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC”

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “คำคม คำโค๊ด” (Quotes Awards) หัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Sat, 2016-07-30 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

ประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเขิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (MASCOT) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2016-03-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดคำขวัญ

Members Online

There are currently 0 users online.