^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย SYA Photo Contest 2016 หัวข้อ "EVEYBODY NEEDS A BREAK"

ประกวดภาพถ่าย SYA Photo Contest 2016 หัวข้อ "EVEYBODY NEEDS A BREAK"

ภาคีสังคมศึกษา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เเละประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย SYA Photo Contest 2016 หัวข้อ "EVEYBODY NEEDS A BREAK" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 29,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
1. ระดับไม่เกินอุดมศึกษา ศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินปริญญาตรี (ไม่เป็นสมาชิกของชุมนุมภาคีสังคมศึกษา)
2. ระดับบุคคลทั่วไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 • ส่งผลงาน ได้คนละ 1 ภาพ
 • เป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถมารับรางวัลด้วยตนเองได้

คุณสมบัติของภาพถ่าย
ผู้เข้าประกวดต้องกดไลค์ Facebook fan page : ภาคีสังคมศึกษา Social Youth Association
1. ทุกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ผู้ประกวดทำการบันทึกภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
2. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายโดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 240 dpi มีขนาดด้านที่สั้นที่สุด ไม่ต่ำกว่า 1,800 Pixels ด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 2,800 pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน 4MB ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย
3. ผู้ประกวดสามารถถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดกล้องถ่ายภาพ หรือเทคนิคใดๆ และสามารถแต่งรูปได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่มากเกินจากความเป็นจริง

วิธีการส่งผลงาน
ส่งได้ที่ E-mail : phakee.social@gmail.com โดยตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ ชื่อภาพ_ชื่อ_นามสกุล เเละตั้งหัวเรื่องอีเมล์ [ส่งผลงานประกวดภาพถ่าย] พร้อมระบุในเนื้อหาของอีเมล์ดังนี้

 • ชื่อ :
 • นามสกุล :
 • สถานศึกษาหรือสถาบันที่สังกัด :
 • จังหวัด :
 • หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) :
 • สถานที่ถ่ายภาพ :
 • คำอธิบายภาพ (อย่างน้อย 5 และไม่เกิน 200 คำ) :

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้วยช่างภาพที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และตัวแทนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะของผลงานจาก
1. องค์ประกอบความสวยงามของภาพ : 50%
2. คำบรรยายใต้ภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อ "Everybody needs a break" : 40 %
3. จำนวนยอดไลค์ 10 %
**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

กำหนดการส่งผลงาน

 • กำหนดส่งภายในวันที่ 27 ก.ย. 59 – 31 ต.ค. 59
 • ประกาศผลผ่านทาง Facebook page : ภาคีสังคมศึกษา Social Youth Association
 • ภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกจะนำไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24-29 ม.ค. 60

รางวัลการประกวด

 • ระดับไม่เกินอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท เเละโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 500 บาท
  • ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร
 • ระดับบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท เเละโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 1,000 บาท
  • ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ

 • ภาคีสังคมศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้จัดการประกวดไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการละเมิดหรือการฟ้องร้องใดๆที่เกิดจากการกระทําของผู้ส่งภาพถ่ายใดๆทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม

 • 086-554-5232 (ปลื้ม)
 • E-mail : phakee.social@gmail.com
 • www.facebook.com/SocialYouthAssociationPage

ข่าวประชาสัมพันธ์ :K. Kornranut Junwerasatien

Total Prize Money: 
29,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
30 Sep 2016 10:00 to 31 Oct 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.