^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ พลังศรัทธา หลวงพ่อปานองค์ใหญ่"

ประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ พลังศรัทธา หลวงพ่อปานองค์ใหญ่

สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ วัดปานประสิทธาราม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ พลังศรัทธา หลวงพ่อปานองค์ใหญ่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 205,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อให้วัดเป็นที่รู้จักของชาวไทยและอาเซียน
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชน นักเรียน นักศึกษาให้รักการถ่ายภาพ
4. เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาได้มีเวทีแสดงออกที่จะเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน
5. เพื่อให้เห็นถึงความรักความสามัคคี ตลอดจนความศรัทธาที่มีต่อ "หลวงพ่อปาน องค์ใหญ่"
6. มุ่งเม้นให้การถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่เพื่อพัฒนาส่งเสริมวงการถ่ายภาพไทย
7. เพื่อนำภาพที่ได้มาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  อาทิโปสเตอร์ ปฏิทิน ป้ายโฆษณา ฯลฯ

ประเภทการประกวด
1. ประเภทบุคคลทั่วไป
2.
ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

หัวข้อการประกวด
"มหัศจรรย์ พลังศรัทธา หลวงพ่อปานองค์ใหญ่" วัดปานประสิทธาราม คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ลักษณะผลงาน
เน้นความสวยงาม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แรงบุญแรงศรัทธา

กติกาการส่งภาพประกวด 
1. ส่งภาพสีขนาดด้านยาวไม่เกิน18 นิ้ว ติดภาพ บนฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว ขนาด 18x22 นิ้วเท่านั้น
2. ระบุชื่อภาพ ผู้ส่งภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านหลังภาพ
3. ส่งภาพประกวดที่สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และที่บ้านหนังสือหรือศูนย์สารสนเทศและประชาสัมพันธ์โครงการฯหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ วัดปานประสิทธาราม
4. หมดเขตส่งภาพเข้าประกวด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ขยายเวลาถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560 

รางวัลการประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • TEL : 083-450-9895 (ดา ฝ่ายประสานงาน)
 • line@ : @bpsthai
 • facebook : สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
 • facebook : BPS FOTO CORNER

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ BPS Fotocorner

Total Prize Money: 
205,000 Baht
Deadline: 
01 Jul 2016 10:00 to 20 Feb 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.