^ Back to Top

สถาปัตยกรรม

รวมประกวดสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน ต่างๆ รวมถึงการตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร

ประกวดแบบ "Architecture Museum of 21st Century Competition 2014 by B-1 Magazine & Knauf"

Architecture Museum of 21st Century Competition 2014 by B-1 Magazine & Knauf

B-1 Magazine ขอเชิญนิสิต นักศึกษาร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Architecture Museum of 21st Century Competition 2014 by B-1 Magazine & Knauf" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดออกแบบคลังสินค้า ในแนวคิด “Magical Warehouse”

ประกวดออกแบบคลังสินค้า ในแนวคิด “Magical Warehouse”

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคลังสินค้า ในแนวคิด “Magical Warehouse” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโลเ่กียรติยศ

ข้อกำหนด

Deadline: 
Mon, 2014-10-20 19:00

ประกวดออกแบบโรงจอดรถ “Garage Life Design Award 2014”

ประกวดออกแบบโรงจอดรถ “Garage Life Design Award 2014”

นิตยสาร Garage Life Thailand ร่วมกับ Fragrant Group ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโรงจอดรถ “Garage Life Design Award 2014” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 17:30

ประกวดออกแบบบ้าน Con-F Contest : House Plan Design 2014

Con-F Contest : House Plan Design 2014

บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน Con-F Contest : House Plan Design 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2014-11-15 16:00

ประกวดออกแบบ "ArchiCAD Design & Skill Contest 2014"

ประกวดออกแบบ "ArchiCAD Design & Skill Contest 2014"

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ArchiCAD Design & Skill Contest 2014" ออกแบบศูนย์ประชุมนานาชาติเพื่อรองรับ AEC โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 800 - 1,000 คน ปิดรับผลงานในวันที่ 28 พฤศจิกายน 255

Deadline: 
Fri, 2014-11-28 16:00

ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง Young Creative Contest

ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง Young Creative Contest

กระเบื้อง CAMPANA ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกระเบื้อง Young Creative Contest ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท 

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

ประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียงบ้าน (Balcony Container Garden)”

ประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียงบ้าน (Balcony Container Garden)”

นิตยสารบ้านและสวน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียงบ้าน (Balcony Container Garden)” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2014-09-19 18:00

ประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “THAI TODAY”

ประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “THAI TODAY”

นิตยสารบ้านและสวน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “THAI TODAY” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท  

Deadline: 
Fri, 2014-09-26 19:00

ประกวดการทำต้นแบบประติมากรรม หัวข้อ “Wind & Water at Tha Maharaj"

ประกวดการทำต้นแบบประติมากรรม  หัวข้อ “Wind & Water at Tha Maharaj"

บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการทำต้นแบบประติมากรรม หัวข้อ "การทำประติมากรรมต้นแบบสอดแทรกสัญลักษณ์ Wind & Water at Tha Maharaj" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Fri, 2014-08-01 16:00

ประกวด Degree Shows 2014

ประกวด Degree Shows 2014

ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Degree Shows 2014 ครั้งที่ 8 โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2557 ได้เปิดรับสมัครผลงานศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ 7 สาขา ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาในปีการ

Deadline: 
Thu, 2014-07-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - สถาปัตยกรรม

Members Online

There are currently 0 users online.