^ Back to Top

ประกวดออกแบบสติกเกอร์เพื่อแรปตู้เย็น โกเรนเย่ "gorenje Retro Colour Design Contest 2017"

ประกวดออกแบบสติกเกอร์เพื่อแรปตู้เย็น โกเรนเย่ "gorenje Retro Colour Design Contest 2017"

Häfele (Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์แรปตู้เย็น โกเรนเย่ (gorenje) “gorenje Retro Colour Design Contest 2017” หัวข้อ “Life is colours. Colours are life” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 115,000 บาท และประกาศนียบัตร

หัวข้อการออกแบบ
“Life is colours. Colours are life” โดยออกแบบสติกเกอร์ที่แรปตู้เย็น โดยใช้ตู้เย็นโกเรนเย่ เรโทรซี่รี่ย์ เป็นต้นแบบ พร้อมมอบตู้เย็นให้กับสถาบันของทีมที่ชนะเลิศ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด115
นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กติกาการประกวด

 • นักศึกษาจะต้องรวมกลุ่มทีมละ 2-3 คน โดยไม่จำกัดชั้นปี
 • นำเสนอผลงานการออกแบบ ตามขนาดของตู้เย็นอธิบายแนวความคิดในการออกแบบให้ชัดเจน
 • ส่งผลงานได้ในรูปแบบของภาพสเก็ตซ์ (Presentation Board) หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่สามารถสื่อความหมายและอธิบายแนวความคิดของการออกแบบได้อย่างชัดเจน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเอง และไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือนำเสนอที่ใดมาก่อน
 • แบบประกวดต้องจัดทำลงบนกระดาษขาว และติดลงบน Presentation Board ขนาด A2 เท่านั้น (ผลงานชิ้นใดที่ไม่ได้ติดลงบน Presentation Board จะไม่ได้รับการพิจารณา)

เกณฑ์การตัดสิน

 • สามารถสื่อถึงคอนเซปต์การออกแบบภายใต้หัวข้อ “Life is colours. Colours are life” ได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสม 70%
 • ความสวยงาม 30%

รางวัลการประกวด

 •  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
  • แบรนด์เฮเฟเล่ จะดำเนินการมอบตู้เย็นที่แรปสติกเกอร์เรียบร้อย ให้กับสถาบันการศึกษาของทีมชนะเลิศ มูลค่า 64,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • แบรนด์เฮเฟเล่ จะนำรายได้ที่ขายตู้เย็นแบบชนะเลิศ 50% ให้แก่สาธรณะกุศลต่อไป
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล จะได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท โดยจะตัดสินจากผลการโหวตผ่านทาง www.hafelethaialnd.com และ Facebook: hafelethailand

ระเบียบบังคับในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ห้ามมิให้ทำเครื่องหมาย หรือลายเซ็นลงบนด้านหน้าของ Presentation Board รายละเอียดของผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ด้านบนมิฉะนั้นชิ้นงานของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของแบรนด์เฮเฟเล่ สามารถนำไปเผยแพร่ในเอกสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตนเอง

เลขที่ 57 ซ. สุขุมวิท 64
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ระบุชื่อโครงการ “gorenje Retro Colour Design Contest 2017” บนมุมซอง
วันสุดท้ายของการส่งผลงานวันที่ 20 กันยายน 2560

*ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่าโดยประมาณ

ช่องทางการสมัคร
1. ดาว์นโหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด แล้วส่ง e-mail มาที่: chatchawin@hafele.co.th
2. สมัคร Online : www.hafelethailand.com/form/52/gorenje-retro-colour-design-contest-2017

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 0-2741-7171 ต่อ 2817, 2811
 • www.hafelethailand.com
 • e-mail : chatchawin@hafele.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kanokporn Chompunuch

Total Prize Money: 
115,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
13 Jul 2017 10:00 to 20 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.