^ Back to Top

สถาปัตยกรรม

รวมประกวดสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน ต่างๆ รวมถึงการตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร

ประกวดออกแบบบ้าน Con-F Contest : House Plan Design 2014

Con-F Contest : House Plan Design 2014

บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน Con-F Contest : House Plan Design 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2014-11-15 16:00

ประกวดออกแบบ "ArchiCAD Design & Skill Contest 2014"

ประกวดออกแบบ "ArchiCAD Design & Skill Contest 2014"

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ArchiCAD Design & Skill Contest 2014" ออกแบบศูนย์ประชุมนานาชาติเพื่อรองรับ AEC โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 800 - 1,000 คน ปิดรับผลงานในวันที่ 28 พฤศจิกายน 255

Deadline: 
Fri, 2014-11-28 16:00

ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง Young Creative Contest

ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง Young Creative Contest

กระเบื้อง CAMPANA ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกระเบื้อง Young Creative Contest ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท 

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

ประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียงบ้าน (Balcony Container Garden)”

ประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียงบ้าน (Balcony Container Garden)”

นิตยสารบ้านและสวน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “สร้างสรรค์สวนกระถางบนระเบียงบ้าน (Balcony Container Garden)” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2014-09-19 18:00

ประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “THAI TODAY”

ประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “THAI TODAY”

นิตยสารบ้านและสวน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านในแนวคิด “THAI TODAY” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท  

Deadline: 
Fri, 2014-09-26 19:00

ประกวดการทำต้นแบบประติมากรรม หัวข้อ “Wind & Water at Tha Maharaj"

ประกวดการทำต้นแบบประติมากรรม  หัวข้อ “Wind & Water at Tha Maharaj"

บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการทำต้นแบบประติมากรรม หัวข้อ "การทำประติมากรรมต้นแบบสอดแทรกสัญลักษณ์ Wind & Water at Tha Maharaj" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Fri, 2014-08-01 16:00

ประกวด Degree Shows 2014

ประกวด Degree Shows 2014

ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Degree Shows 2014 ครั้งที่ 8 โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2557 ได้เปิดรับสมัครผลงานศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ 7 สาขา ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาในปีการ

Deadline: 
Thu, 2014-07-31 16:00

ประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ขอเขิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 420,000 บาท

หลักการและเหตุผล

Deadline: 
Fri, 2014-05-09 16:00

ประกวดออกแบบบ้าน MK Young Creative Design Contest 2014: Universal Design

MK Young Creative Design Contest 2014: Universal Design

บริษัท  มั่นคงเคหะการ  จำกัด (มหาชน)  หรือ MK ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ “ชวนชื่น” และ “สิรีนเฮ้าส์” ยกระดับงานสถาปัตยกรรมไทยสู่สากล ชวนนักออกแบบสถาปัตย์รุ่นใหม่ไฟแรงท้าทายความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานการออกแบบบ้านในโครงก

Deadline: 
Fri, 2014-05-30 16:00

ประกวดแนวความคิด Experimental Design หัวข้อ “แปดสิบลูกบาศก์เมตร”

ประกวดแนวความคิด Experimental Design หัวข้อ “แปดสิบลูกบาศก์เมตร”

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สถาปนิกทั่วไป และประชาชนทั่วไปทุกสาขาวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิด Experimental Design หัวข้อ “แปดสิบลูกบาศก์เมตร” ชิงเงินรางวัลรวม

Deadline: 
Fri, 2014-04-18 16:00

Pages

Subscribe to RSS - สถาปัตยกรรม

Members Online

There are currently 0 users online.