^ Back to Top

ประกวดออกแบบพื้นที่แสดงสินค้า "THS Universal Design Contest"

ประกวดออกแบบพื้นที่แสดงสินค้า "THS Universal Design Contest"

บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลง่นเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่แสดงสินค้า "THS Universal Design Contest" ภายใต้หัวข้อ “พื้นที่สื่อวัสดุ ดีไซน์เพื่อทุกคน” ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของนวัตกรรมวัสดุ และการก่อสร้างของทางบริษัทฯ ผสมผสานกับความสามารถในการออกแบบที่โดดเด่น ตลอดจนส่งเสริมการค้นคว้าข้อมูล เพื่อพัฒนาในเรื่องของคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างของทางบริษัทฯ ให้ผู้ออกแบบตะหนักถึงบทบาทและเข้าใจในการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์
2. เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบและตกแต่งภายในที่สวยงาม โดดเด่น หลากหลาย และทันสมัย โดยไม่จำกัดรูปแบบในการแสดงแนวความคิด ให้เกิดความแตกต่างและแนวทางการออกแบบ เพื่อทุกคน Universal Design ที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
3. เพื่อให้เกิดแนวคิดและตอกย้ำถึงความสำคัญในการออกแบบเพื่อมวลชน Universal Design ต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ด้วยวัสดุที่น่าสนใจ ให้แพร่หลายในกลุ่มของผู้ออกแบบ สถาปนิก และวิศวกร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งบุคคลทั่วไป ให้เข้าถึงวัสดุและการก่อสร้างได้มากขึ้น
4. เพื่อเป็นการค้นหาแนวความคิดที่น่าสนใจ นำมาพัฒนาและต่อยอดทางความคิดเพื่อสร้างสรรค์เป็นพื้นที่แสดงสินค้า โดยใช้วัสดุก่อสร้างของทางบริษัทฯ ภายในงานสถาปนิก’59

หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด ต้องเป็นนิสิต หรือนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะนิเทศศิลป์ หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ โดยสามารถส่งผลงานทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 3 คน) ได้ สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2558 : ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดออกแบบมาได้ที่ Email. construction@teohong.com โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.teohong.com/cmme
 • 1 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2558 : ส่งผลงานนำเสนอ (Plate A1 และ CD Rom) มาที่
  บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด
  คุณสิริพันธ์ กระแสร์แสน (ฝ่ายการตลาด)
  ชั้น 17 บางนาทาวเวอร์ B 2/3 หมู่ 14
  ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว
  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 • ธันวาคม 2558 : ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • มกราคม 2559 : ประกาศผลและมอบรางวัล

ประเภทของรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลสนับสนุนสำหรับทุนการศึกษา เป็นเงินมูลค่า 20,000 บาท แก่สถาบันการศึกษาที่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศศึกษาอยู่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 02-312-0045 ต่อ 1651
www.facebook.com/TeoHongSilomCMME

Total Prize Money: 
80,000 Baht
Deadline: 
21 Oct 2015 10:00 to 30 Nov 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.