^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพ "ประมงมั่งคง อาหารมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน"

กรมประมงร่วมกับ SEADEC ชวน เยาวชนไทย อายุไม่เกิน 15 ปี ศึกษาในระดับ ม.1 - 3 หรือเทียบเท่า ประกวดวาดภาพ "ประมงมั่งคง อาหารมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" โดยภาพวาดที่ ชนะเลิศทั้ง 4 รางวัล จะได้จัดร่วมแสดง ร่วมกับผลงานภาพวาด ของเยาวชนจากประเทศอื่นๆ ในระหว่างการประชุม The ASEAN-SEAFDEC Conference on Sustainable Fisheries for Food Security Towards 2020 "Fish for the People 2020: Adaptation to a Changing

ประกวดวาดการ์ตูน "The Legend of Sun Knight"

ปล่อยของประลองลายเส้น ประกวดวาดการ์ตูน "The Legend of Sun Knight"

สำนักพิมพ์ Enter Books ร่วมกับเว็บไซด์ ROIGOO ร่วมเปิดเวที “ปล่อยของประลองลายเส้น” ประชันฝีมือการประกวดลายเส้นแด่เหล่านักวาด ผู้หลงใหลและชื่นชอบในการวาดการ์ตูน ขอเชิญชวนมาปล่อยมุขกระตุกต่อมอึ้งในการ์ตูนช่อง ผ่านงานคิดสร้างสรรค์ไร้ขอบเขตจินตนาการผ่านการ์ตูนช่องตามสไตล์ ภายใต้แนวความคิด "The Legend of Sun Knight"

ระยะเวลาส่งผลงาน
วันที่ 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2554

Deadline: 
Sun, 2011-03-20 (All day)

ประกวดวาดภาพระบายสี "แต่งแต้มเติมสี...นิทานสีขาว"

ประกวดวาดภาพระบายสี สำหรับเด็ก "แต่งแต้มเติมสี...นิทานสีขาว"

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีปณิธานส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ให้เกิดแก่สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จึงร่วมกับ สานักพิมพ์ฟรีมายด์ จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “แต่งแต้มเติมสี...นิทานสีขาว” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการอ่านและ การเรียนรู้ผ่านชุดหนังสือนิทานภาพ “ด้วยรักบันดาล

ประกวดผลงานภาพจิตรกรรม "84 พรรษา ธรรมราชา ประชาธิปไตย"

ประกวดผลงานภาพจิตรกรรม 84 พรรษา "ธรรมราชา ประชาธิปไตย"

วุฒิสภา เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานภาพจิตรกรรม "84 พรรษา ธรรมราชา ประชาธิปไตย" สะท้อนความจงรักภักดี ต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ระดับบุคลทั่วไป และระดับเยาวชน 3 กลุ่มอายุ รางวัลรวมกว่า 1,300,000 บาท ผลงานที่ได้รางวัล จะได้รับพิจารณาไปประดับ ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 20 -30 กันยายน 2554

Deadline: 
Fri, 2011-09-30 (All day)

ประกวดวาดภาพระบายสี "ถ้าปลูกพลังงานได้ ชีวิตจะเป็นอย่างไร"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ถ้าปลูกพลังงานได้ ชีวิตจะเป็นอย่างไร"

NPS และ Double A Power ปลูกพลังงานสานจินตนาการเด็กไทย เชิญชวน นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถม หรือมัธยม ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "ถ้าปลูกพลังงานได้ ชีวิตจะเป็นอย่างไร" ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมหรือมัธยม
2. การประกวดวาดภาพระบายสีแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
- ระดัมประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา

ประกวดระบายสีบาร์บี้ ชิงรางวัลกว่า 200,000 บาท

ประกวดระบายสีบาร์บี้ ชิงรางวัลกว่า 200,000 บาท

พี่บาร์บี้ชวนน้องๆ อายุ 4-12 ปี ร่วมแต่งแต้มสีสันบนภาพระบายสี ลุ้นรับทุนการศึกษาและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพียงซื้อสมุดระบายสี "Barbie Princess Style" หรือสมุดระบายสี "Barbie Perfect in Every Way!" รับฟรี! ภาพประกวดระบายสีบาร์บี้ให้น้องๆ แต่งแต้มสีสันตามจินตนาการ แล้วส่งมาลุ้นรับทุนการศึกษาและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระ และจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจแล

Deadline: 
Mon, 2011-05-02 (All day)

Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก ครั้งที่ 4

Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก ครั้งที่ 4

สำนักพิมพ์แจ่มใส เชิญชวนบุคคลทุกคนที่ รักในงานเขียน และออกแบบกับ 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ ประกวดการเขียนนิยายรัก, ประกวดวาดภาพประกอบหนังสือ และประกวดออกแบบที่คั่นหนังสือ ที่ให้ทุกคนได้รังสรรค์ความคิดกันอย่างไร้ขอบเขตภายใต้แนวความคิด "เพราะเธอคือความรัก"

Deadline: 
Thu, 2011-06-30 (All day)

สกศ.จัดประกวดภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมหัวข้อ "ครู" ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สกศ.จัดป ระกวดภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมหัวข้อ “ครู” ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ "ครู" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเสนอแนวความคิดและมุมมองที่มีต่อครู โดยใช้ภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมบรรยายบอกเล่าความรู้สึก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม

วัตถุประสงค์

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.