^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมเยาวชนไทยให้รักความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมประกวด เขียนเรียงความ ร้องเพลง คัดลายมือ วาดภาพ

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมเยาวชนไทยให้รักความซื่อสัตย์สุจริต เชิญชวนน้องๆ ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด 5 ประเภท เขียนเรียงความ ร้องเพลง คัดลายมือ วาดภาพศิลปะ และกิจกรรมรณรงค์ความซื่อสัตย์ ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์
www.lomhaijai.org
www.opp.go.th
www.oppy.opp.go.th

สถานที่ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน

บริษัท สื่อสากล จำกัด

ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ร้อยความฝัน ปันความสุข"

ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ร้อยความฝัน ปันความสุข"

บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงยี่ห้อ “อาท” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ร้อยความฝัน ปันความสุข" ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้เด็กร้อยเรียงความฝันของตัวเอง

Deadline: 
Sun, 2010-08-15 (All day)

ร่วมประกวดภาพวาดชิงรางวัลโครงการ“นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”

การประกวดภาพวาดชิงรางวัล
ในโครงการ
“นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”

รับสมัครและรับผลงานถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2553

Deadline: 
Sat, 2010-06-19 (All day)

ประกวดภาพวาด เมืองของฉันปลอดภัยจากภัยพิบัติ

กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญชวนเยาวชนไทยอายุ ระหว่าง 8 – 12 ปี เข้าร่วมประกวดภาพวาดระดับภูมิภาคอาเซียนในหัวข้อ “เมืองขอ

ประกวด Sabinie Camp "ครอบครัวหนูน้อยนักออม"

การประกวด Sabinie Camp by Sabina รุ่น 5 ตอน “ครอบครัวหนูน้อยนักออม”

Sabinie ชวนน้องๆ เด็กหญิงวัย 6-12 ปี และครอบครัว ร่วมเป็นหนูน้อยนักออมกับโครงการประกวด Sabinie Camp by Sabina รุ่น 5 ตอน “ครอบครัวหนูน้อยนักออม” เพียงส่งวิธีการออมใบแบบฉบับของน้องๆ พร้อมระบายสีภาพหนูน้อยซาบีนี่

ประกวดระบายสีไซคิก ฮีโร่

การประกวดระบายสีไซคิก ฮีโร่ ชิงทุนการศึกษา และรางวัล

บงกช พับลิชชิ่ง เชิญชวน น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 4-12 ปี มาร่วมประกวดระบายสี ไซคิก ฮีโร่ โดยไม่จำกัดเทคนิคการระบายสี เพื่อลุ้นรับทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท หมดเขต 15 มิถุนายน 2553

ประกวดวาดภาพการ์ตูนสั้น และประกวดคลิปวีดีโอ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

ประกวดวาดภาพการ์ตูน ประกวดคลิปวีดีโอ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักร พันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ เยาวชน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั

ประกวดวาดภาพ“สืบสานตํานานบางพระ”

เทศบาลตำบลบางพระ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดวาดภาพงานประเพณีแหพญายม สงกรานต และงานสืบสานตํานานบางพระ ประจําป 2553 หัวขอการประกวด“สืบสานตํานานบางพระ” วันศุกรที่ 16 เมษายน 2553 ณ บริเวณชายหาดบางพระ หมูที่ 1 ติดตอขอรับ และ

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

การประกวดศิลปกรรมทำให้เกิดการพัฒนาทักษะ แนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์แก่เด็ก และเยาวชนของชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นการวางรากฐานที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกร

Deadline: 
Sun, 2010-04-25 (All day)

โครงการเยาวชน รู้รอดปลอดภัย

การประกวดเขียนเรียงความ และประกวดวาดภาพ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพ สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษา และโล่จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.