^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ร่วมประกวดภาพวาดชิงรางวัลโครงการ“นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”

การประกวดภาพวาดชิงรางวัล
ในโครงการ
“นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”

รับสมัครและรับผลงานถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2553

Deadline: 
Sat, 2010-06-19 (All day)

ประกวดภาพวาด เมืองของฉันปลอดภัยจากภัยพิบัติ

กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญชวนเยาวชนไทยอายุ ระหว่าง 8 – 12 ปี เข้าร่วมประกวดภาพวาดระดับภูมิภาคอาเซียนในหัวข้อ “เมืองขอ

ประกวด Sabinie Camp "ครอบครัวหนูน้อยนักออม"

การประกวด Sabinie Camp by Sabina รุ่น 5 ตอน “ครอบครัวหนูน้อยนักออม”

Sabinie ชวนน้องๆ เด็กหญิงวัย 6-12 ปี และครอบครัว ร่วมเป็นหนูน้อยนักออมกับโครงการประกวด Sabinie Camp by Sabina รุ่น 5 ตอน “ครอบครัวหนูน้อยนักออม” เพียงส่งวิธีการออมใบแบบฉบับของน้องๆ พร้อมระบายสีภาพหนูน้อยซาบีนี่

ประกวดระบายสีไซคิก ฮีโร่

การประกวดระบายสีไซคิก ฮีโร่ ชิงทุนการศึกษา และรางวัล

บงกช พับลิชชิ่ง เชิญชวน น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 4-12 ปี มาร่วมประกวดระบายสี ไซคิก ฮีโร่ โดยไม่จำกัดเทคนิคการระบายสี เพื่อลุ้นรับทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท หมดเขต 15 มิถุนายน 2553

ประกวดวาดภาพการ์ตูนสั้น และประกวดคลิปวีดีโอ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

ประกวดวาดภาพการ์ตูน ประกวดคลิปวีดีโอ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักร พันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ เยาวชน นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั

ประกวดวาดภาพ“สืบสานตํานานบางพระ”

เทศบาลตำบลบางพระ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดวาดภาพงานประเพณีแหพญายม สงกรานต และงานสืบสานตํานานบางพระ ประจําป 2553 หัวขอการประกวด“สืบสานตํานานบางพระ” วันศุกรที่ 16 เมษายน 2553 ณ บริเวณชายหาดบางพระ หมูที่ 1 ติดตอขอรับ และ

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

การประกวดศิลปกรรมทำให้เกิดการพัฒนาทักษะ แนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์แก่เด็ก และเยาวชนของชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นการวางรากฐานที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกร

Deadline: 
Sun, 2010-04-25 (All day)

โครงการเยาวชน รู้รอดปลอดภัย

การประกวดเขียนเรียงความ และประกวดวาดภาพ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพ สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษา และโล่จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ประกวดวาดภาพระบายสี จินตนาการภาษากับวิทยาศาสตร์

เชิญชวนนักเรียนประกวดวาดภาพ ระบายสี จินตนาการภาษากับวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “ต้นไม้แห่งอนาคต” ภาพวาดต้นไม้ในอนาคตที่ให้ประโยชน์มากกว่าที่เคยมี ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

ประกวดในงาน Sharjah 2 nd Internayional Children's Art Biennial 2010

เชิญชวนเด็ก และเยาวชนไทยเข้าร่วมประกวดในงาน Sharjah 2 nd Internayional Children's Art Biennial 2010 โดยแบ่งประเภทการประกวดมีดังนี้ 1.ประกวดภาพเขียน (Painting) 6 -18 ปี 2.เซรามิก(Ceramic) 8 - 18 ปี 3.การพิมพ์ลายผ้า(Batik and Linotype) 8 - 18 ปี ชิง

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.