^ Back to Top

July 2018

ประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

ประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 ชิงเงินเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 520,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2019-01-07 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์”

ประกวดคลิปวิดีโอ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์”

กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ชิงเงินรางวัลรมูลค่าวม 100,000 บาท

กติกาการส่งผลงาน

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2018-08-10 16:00

ประกวดไอเดีย ภายใต้แนวคิด "New Farming Model 2030"

ประกวดไอเดีย ภายใต้แนวคิด "New Farming Model 2030"

ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร : Agro Business Creative Center (ABC Center) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย ภายใต้แนวคิด "New Farming Model 2030" ชิงโอกาสร่วมงานกับ ABC center พร้อมโอก

Deadline: 
Sun, 2018-07-29 16:00

ประกวด "วาดสายลายเส้น มากกว่ารัก" ตอน เงาเพลิงสะท้านปฐพี

ประกวด "วาดสายลายเส้น มากกว่ารัก" ตอน เงาเพลิงสะท้านปฐพี

นิยายมากกว่ารัก ในเครือสำนักพิมพ์แจ่มใส ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "วาดสายลายเส้น มากกว่ารัก" ตอน เงาเพลิงสะท้านปฐพี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 26,000 บาท

กติกาการเข้าร่วมประกวด

Deadline: 
Fri, 2018-08-17 16:00

ประกวดหนังสั้น "Italian-Thai Short Film Competition" หัวข้อ "ITALIAN-THAI"

ประกวดหนังสั้น "Italian-Thai Short Film Competition" หัวข้อ "ITALIAN-THAI"

เทศกาล Italian-Thai Short Film Competition ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Italian-Thai Short Film Competition" หัวข้อ "ITALIAN-THAI" ความยาวไม่เกิน 7 นาที ชิงเงินรางวัล และตั๋วเครื่องบินไป-กลับอ

Deadline: 
Sun, 2018-08-26 16:00

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า" 

Deadline: 
Thu, 2018-09-20 (All day)

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Thu, 2018-09-20 (All day)

ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเ้ข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ผีเสื้อในดวงใจ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสร

Deadline: 
Mon, 2018-08-06 18:00

ประกวดเต้น "PANTIP COVER DANCE 2018" @ PANTIP BANGKAPI

ประกวดเต้น "PANTIP COVER DANCE 2018" @ PANTIP BANGKAPI

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ บางกะปิ ขอเชิญผู้สมนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "PANTIP COVER DANCE 2018" @ PANTIP BANGKAPI ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมถ้วยรางวัล

กติกาการประกวด

Deadline: 
Fri, 2018-08-24 16:00

ประกวดแผนธุรกิจ The Challenger 2018 By TUBC

ประกวดแผนธุรกิจ The Challenger 2018 By TUBC

BBA International Program of Thammasat University ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ The Challenger 2018 By TUBC ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Wed, 2018-07-25 16:00

ประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย" หัวข้อ "๑๐ วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย"

ประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย" หัวข้อ "๑๐ วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย" หัวข้อ "๑๐ วิถีชีวิตพื้นบ้านว

Deadline: 
Wed, 2018-08-15 17:00

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

ประกวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์ "ThaiNamthip 60 th Anniversary Logo Design Contest"

ประกวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์ "ThaiNamthip 60 th Anniversary Logo Design Contest"

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์ "ThaiNamthip 60 th Anniversary Logo Design Contest" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 200,00

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

แข่งขัน "The Low Carboner Contest"

แข่งขัน "The Low Carboner Contest"

นิตยสารสารคดีในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "The Low Carboner Contest" (รอบบุคคลทั่วไป) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 105,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2018-08-12 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.