^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้านพักตากอากาศ "Diamond Style Young Designer Contest 2018"

ประกวดออกแบบบ้านพักตากอากาศ "Diamond Style Young Designer Contest 2018"

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านพักตากอากาศ "Diamond Style Young Designer Contest 2018" ภายใต้แนวคิด "Zero Waste" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มภาควิชาสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรมศาตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดประเภทเดี่ยวเท่านั้น

โจทย์ในการออกแบบ
ออกแบบบ้านพักตากอากาศโดยใช้กระเบื้อง CT Venice บนพื้นที่ใช้สอยภายในไม่เกิน 30 ตารางเมตร บนเนื้อที่รวมไม่เกิน 60 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด Zero Waste การใช้งานวัสดุอย่างคุ้มค่าไม่เหลือ เศษ โดย

 • ต้องแสดงการคำนวณเศษวัสดุจากการออกแบบ และโชว์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม
 • ออกแบบตกแต่งภายนอกและภายในให้สวยงาม โดยเลือกใช้วัสดุของ ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ในการออกแบบไม่ต่ำกว่า 80% ของวัสดุที่ใช้ทั้งหมด
 • ออกแบบลวดลายลงบนสินค้ากลุ่มบอร์ดที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยผู้สมัครเป็นผู้ออกแบบด้วยตนเองไม่ต่ำกว่า 1 ลาย

การส่งผลงาน

 • พิมพ์ผลงานพร้อมระบุชื่อผลงาน ลงบนกระดาษ และติดหน้า Presentation Board ขนาด A2 แนวตั้งเท่านั้น จำนวน 1 แผ่น
 • อธิบายแนวคิดในการออกแบบลงบนกระดาษ A4 และตารางแสดงการคำนวณเศษวัสดุจากการออกแบบไม่เกิน 2 หน้า ติดด้านหลัง Presentation Board
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพและไฟล์ 3D ในรูปแบบ CD/DVD/Flash Drive บรรจุต้นฉบับไฟล์ภาพในรูปแบบ PDF หรือ JPEG หรือ TIFF ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 3 MB พร้อมระบุชื่อผลงานเป็นชื่อไฟล์ เช่น
  • (ชื่อผลงาน) The Best Project_Plan.jpg
  • (ชื่อผลงาน) The Best Project_Elevation01.jpg เป็นต้น และไฟล์ 3D ที่ใช้ในการออกแบบ พร้อมระบุชื่อโครงการประกวด ชื่อผลงานที่นำเสนอ และชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดติดไว้ที่หน้าปก CD/DVD
 • กรอกข้อมูลในใบสมัคร แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา ใส่ซอง ติดด้านหลัง Presentation Board

หลักเกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • ตอบโจทย์แนวคิด "Zero Waste" การใช้งานวัสดุอย่างคุ้มค่า ไม่เหลือเศษ 40%
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงามของแบบบ้าน และผลิตภัณฑ์ 25%
 • การเลือกใช้วัสดุกับบ้านพักตากอากาศอย่างเหมาะสมสำหรับใช้งานจริง 25%
 • ภาพรวมการนำเสนอ 10%

การคัดเลือกผลงานและตัดสินผลการประกวด

 • ประกาศรับสมัครผลงาน วันนี้ - 12 กันยายน 2561 เลื่อนเป็นวันที่ 27 กันยายน 2561
 • ผู้สมัครสามารถเข้าชมวิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.dbp.co.th/contest2018
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ประกาศผลผู้เข้ารอบตัดสิน เลื่อนเป็นวันที่ 28 กันยายน 2561 10 ผลงาน ทาง www.dbp.co.th โดยผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะได้รับค่าจัดทำโมเดลคนละ 3,000 บาท สำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ
 • วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย นำเสนอผลงาน โดยผู้เข้าประกวดที่ได้รับคัดเลือก จะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวดด้วยตนเอง พร้อมจัดทำโมเดลขนาด 1:20 พร้อมไฟล์ Presentation

ระเบียบข้อบังคับ

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าประกวด พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รายละเอียดผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ มิฉะนั้นผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลัง ถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 • การเผยแพร่ ตีพิมพ์ และแสดงต่อสาธารณชน การจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 • ผลงานทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถดัดแปลง ทำซ้ำ คัดลอกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานด้วยตนเอง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.)
 • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ที่
  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 408/163-165 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 40
  ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพยาไท กทม. 10400
  ระบุชื่อโครงการ "DIAMOND STYLE Young Designer Contest 2018" บนมุมซอง
  ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกท่าน : เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

ติดต่อสอบถาม
โทร 02 619 2333

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
25 Jul 2018 10:00 to 27 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.