^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ททท. เชิญส่งผลงานประกวด ไทยแลนด์ ทัวริสซึ่ม อวอร์ด ครั้งที่ 8 ยกระดับมาตรฐานสู่สากล ไทยแลนด์ ทัวริสซึ่ม อวอร์ด ครั้งที่ 8 ใน โอกาสเดียวกันนี้ ททท. ได้จัดเสวนาหัวข้อ "...
หัวไม้ปลายฝน มีกติกาดังนี้... 1.ให้ ผู้ เข้าประกวดถ่าย รูปดอกไม้ ประเภท ไม้หัว,ไม้เหง้า ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ สมุนไพร พืชผักสวนครัวได้หมด (ขอแจ้งยกเว้นไม้โขด เช่นชวนชม ครับ) 2.ถ่ายจากสถานที่ใดก็ได้...
ประกวดหนังสั้น และการ์ตูนแอนิเมชั่น
ศูนย์ศึกษา และพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดหนังสั้น และการ์ตูนแอนิเมชั่น...
เด็กที่เข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย ไม่จำกัดภูมิลำเนาและเชื้อชาติ อัพโหลดรูป ไปที่อัลบั้มรูป ในแต่ละเดือนที่ประกวด เริ่มที่เดือน มกราคม การตัดสิน จะตัดสินจากจำนวนโหวด ใครได้รับการโหวดมาก...
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญร่วมประกวดแต่งโคลงสี่สุภาพ “วันพ่อแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – 16 ธ.ค. 52 ได้ที่งานส่งเสริมผู้ใช้ สำนักหอสมุดกลาง หรือ library@swu.ac...
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งที่ทำคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อประเทศไทยโดย เฉพาะในวงการศิลปวัฒนธรรมและการช่างของไทย พระองค์เป็นที่รู้จักในฐานะ...
กิจกรรมเปิดตัวเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น บนเว็บไซต์ Photo Contest วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 2. สร้าง Brand Relationship ระหว่างองค์กรและลูกค้า 3....
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดให้มีการจัดการประกวดธิดาผ้าหมี่ - ขิด ประจำปี พ.ศ.2552 ในการนี้จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้เทศบาลนครอุดรธานี...
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ร่วมแข่งขันประกวดวงดนตรี Be Green Teen Singing Contest คนไทยหัวใจสีเขียว ในหัวข้อ “รักสิ่งแวดล้อม”...
jewelry season 16
นิสิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัดุศาสตร์ (สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ) ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่16 หรือ jewelry season 16 ภายใต้ concept “THE...
จากที่นิยมกล่าวไว้ว่า "ภาพหนึ่งภาพมีค่ากว่าพันคำ" ภาพถ่ายเก็บทั้งเรื่องราว ความทรงจำในวันวาน ที่ไม่สามารถจะย้อนกลับคืนมาได้ ขอเชิญเด็กเตรียมฯทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ TU Photo Contest 2009...
การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม เพื่อให้เป็นตัวแทนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา และเป็นการร่วมประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายในระดับประเทศ โดยจัดการประกวดรอบแรกในวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2552...
ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ ส่งแผนธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 900,...
ประกวดร้องเพลง ประกวดวงดนตรี 2553
โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ ร่วมกับ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึง “โครงการประกวดร้องเพลงและประกวดวงดนตรี...
ด้วยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงาน “วันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย” ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.