^ Back to Top

สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์”

สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์” โดย คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล (สิงห์) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์”
โดย คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล (สิงห์)
ผู้ผลิตรายการ เถื่อน Travel รายการท่องเที่ยวเชิงสารคดีชื่อดัง

มาร่วมรับฟังประสบการณ์ แนวคิด เบื้องลึก และเบื้องหลังการทำงานด้าน Production ในการถ่ายทำรายการแบบเถื่อน ๆ ไปพร้อมกัน

พบกันวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องศษ2102 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่เวลา 13:00 - 16:00 น.

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ : https://forms.gle/NPr6N1HbRvXfFrxQ6
จำนวนจำกัดแค่ 50 ที่นั่งเท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sdanun Tuntiphoka

สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์”

Seminar date: 
28 ส.ค. 2019 13:00 to 16:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.