^ Back to Top

นครปฐม

สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์”

สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์” โดย คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล (สิงห์) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

Seminar date: 
พุธ, 2019, สิงหาคม 28 - 13:00 to 16:00

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพในโครงการ Color of life สีสันแห่งชีวิตครั้งที่ 4

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพในโครงการ Color of life สีสันแห่งชีวิตครั้งที่ 4

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพในโครงการ Color of life สีสันแห่งชีวิตครั้งที่ 4 วิทยากรโดย อาจารย์ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Seminar date: 
อังคาร, 2018, มีนาคม 27 (All day)

สัมมนาเรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูปประเทศไทย"

สัมมนาเรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูปประเทศไทย"

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการสัมมนา "รัฐประศาสนศาสตร์กับการปฏิรูปประเทศไทย" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่คณะสังคมศา

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2014, พฤษภาคม 8 - 08:00 to 12:00

ค่ายถอดรหัสนักวาดการ์ตูน 10 ปี เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ลับคมความคิด ตวัดลายเส้น สร้างสรรค์การ์ตูนไทย (รุ่นที่ 2)

โครงการค่ายถอดรหัสนักวาดการ์ตูน 10 ปี เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ลับคมความคิด ตวัดลายเส้น สร้างสรรค์การ์ตูนไทย (รุ่นที่ 2)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านมาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน และได้ริเริ่ม โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 1 ในปี 2546-25

Seminar date: 
ศุกร์, 2013, สิงหาคม 2 (All day) to อาทิตย์, 2013, สิงหาคม 4 (All day)
Subscribe to RSS - นครปฐม

Members Online

There are currently 0 users online.