^ Back to Top

ค่ายถอดรหัสนักวาดการ์ตูน 10 ปี เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ลับคมความคิด ตวัดลายเส้น สร้างสรรค์การ์ตูนไทย (รุ่นที่ 2)

โครงการค่ายถอดรหัสนักวาดการ์ตูน 10 ปี เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ลับคมความคิด ตวัดลายเส้น สร้างสรรค์การ์ตูนไทย (รุ่นที่ 2)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านมาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน และได้ริเริ่ม โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 1 ในปี 2546-2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพให้กับสังคมไทย อันจะเป็นการส่งเสริมการอ่าน และเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับเยาวชน

โดยในปี 2547 บริษัทฯ ได้ขยายผลการดำเนินโครงการ”เซเว่นบุ๊คส์อวอร์ด” โดยร่วมมือกับสมาคม การ์ตูนไทย เพื่อดำเนินโครงการ “ค่ายการ์ตูน 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 1 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึง พ.ศ. 2555 จำนวน 9 รุ่น และรุ่นที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 นี้

ในโอกาสที่โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครบ 10 ปี จึงเห็นว่าควรนำเยาวชนที่เคยเข้าร่วม “ค่ายการ์ตูน 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง 9 มาแลกเปลี่ยนมุมมอง บอกเล่าประสบการณ์ และแรงบันดาลใจจาก “ค่ายการ์ตูน 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” พร้อมร่วมกันสร้างสรรค์ “นิยายภาพไม่รู้จบ” (นิยายภาพต่อ) ร่วมกับนักวาดการ์ตูนชื่อดัง และนักวาดการ์ตูนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด

โครงการค่ายถอดรหัสนักวาดการ์ตูน 10 ปี เซเว่นบุ๊คอวอร์ดลับคมความคิด ตวัดลายเส้น สร้างสรรค์การ์ตูนไทย รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2556 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 27 คน นักเขียนการ์ตูนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 6 คน นักเขียนการ์ตูนมืออาชีพและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 13 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายการ์ตูน 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 1-9
  • คัดเลือกตัวแทนรุ่นละ 5 คน (รวม 45 คน)
  • ส่งผลงานการ์ตูนสั้น แสดงฝีมือการ์ตูน (ยังมีไฟอยู่) ขนาด A4 1-2 หน้า ไม่จำกัดหัวข้อ ไม่จำกัดเทคนิค

กำหนดส่งผลงาน
บัดนี้ 15 กรกฎาคม 2556

ช่องทางการจัดส่งผลงาน
ไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ทาง http://www.pr7eleven.com

หมายเหตุ

  1. ผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการฯ คือ เยาวชนที่เคยผ่านการเข้าร่วมค่ายการ์ตูน 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 1-9 และยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายถอดรหัสนักวาดการ์ตูน 10 ปี เซเว่นบุ๊คอวอร์ดลับคมความคิด ตวัดลายเส้น สร้างสรรค์การ์ตูนไทย รุ่นที่ 1
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต้องนำอุปกรณ์การวาดการ์ตูนที่ตนถนัด พร้อมทั้งนำหนังสือการ์ตูนเล่มโปรดหรือวรรณกรรมเล่มโปรดมาด้วย
Seminar date: 
02 ส.ค. 2013 (All day) to 04 ส.ค. 2013 (All day)
Entry Fee: 
No
File attachments: 

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod