^ Back to Top

ประกวดภาพคอมพิวเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23

ประกวดภาพคอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกกิจกรรม ประกวดภาพคอมพิวเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23
เป็น
ประกวดกราฟฟิก ในหัวข้อ "Computer, in 2021" - คอมพิวเตอร์อีก 10 ปีข้างหน้าในความคิดของคุณเป็นอย่างไร สร้างสรรค์จินตนาการตามสไตล์ของคุณ พร้อมส่งมาร่วมชิงรางวัล รวมมูลค่าร่วมแสนบาท!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/ioi2011?sk=app_4949752878
โครงการประกวดภาพคอมพิวเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ณ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ และหลงใหลในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมชิงของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท โดยมีหัวข้อให้เข้าร่วมการแข่งขันดังต่อไปนี้
 • "คอมพิวเตอร์เพื่อนรัก"
 • "ผู้หญิงกับไอที"
 • "ผู้ชายกับไอที"
 • "คอมพิวเตอร์ในมุมมองที่แตกต่าง"
กติกาการประกวด 1. การส่งผลงานเข้าประกวดมีหัวข้อคือ "คอมพิวเตอร์เพื่อนรัก" "ผู้หญิงกับไอที" "ผู้ชายกับไอที" และ "คอมพิวเตอร์ในมุมมองที่แตกต่าง" - หัวข้อ "คอมพิวเตอร์เพื่อนรัก" แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 • ประเภทบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี
 • ประเภทบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี
เงื่อนไข ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพกราฟฟิก ขนาดไม่เกิน 900x900 pixel ไฟล์สกุล JPEG (.JPG) เท่านั้น โดยไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ สามารถตกแต่งภาพได้อิสระแต่ต้องเป็นไปตามหัวข้อที่กำหนดและสามารถส่งได้ไม่ เกิน 1 รูป/ท่าน - หัวข้อ "ผู้หญิงกับไอที " "ผู้ชายกับไอที" และ "คอมพิวเตอร์ในมุมมองที่แตกต่าง" สำหรับบุคคลทั่วไป เงื่อนไข ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่าย ขนาดไม่เกิน 10 kb ไฟล์สกุล JPEG (.JPG) เท่านั้น เป็นภาพที่ถ่ายเองสามารถตกแต่งภาพได้อิสระแต่ต้องไม่ผิดไปจากความเป็นจริง/ผิดธรรมชาติ และส่งได้ไม่เกิน 1 รูป/ท่าน 2. ผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดได้ต้องมี facebook เป็นของตนเอง และต้องเป็น fan page โดยการกด ถูกใจ(LIKE) ที่ไลค์เพจ http://www.facebook.com/ioi2011 โดยส่งผลงานได้ที่ ioi2011th@gmail.com และรอการตอบรับ 3. ไม่อนุญาตให้ใส่ข้อความอันหนึ่งอันใดลงไปในภาพ (ไม่ต้องใส่โลโก้/ลายเซ็นต์ใดใดทั้งสิ้น) 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นภาพผิดกฎหมาย และล่วงเกินในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อไปในทางสร้างสรรค์ในเชิงบวกและไม่ขัดต่อกฎหมาย และศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประเทศไทย 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ หากพิสูจน์ได้ภายหลัง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ ในการรับรางวัล 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนำไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน 7. ผลงานที่ได้รับรางวัลทางผู้จัดโครงการจะดำเนินการติดต่อกับผู้ได้รับรางวัลในการรับ-ส่งของรางวัล 8. ภาพที่ส่ง ถือว่าตกเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ที่จะสามารถนำมาใช้งานภายในหน่วยงานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่ง ประกวดทราบล่วงหน้า 9. หากหัวข้อในการประกวดไม่มีภาพถ่ายที่สมควรได้รับรางวัลขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลนั้นๆ 10. ใน การตั้งชื่อไฟล์ภาพ ให้ตั้งเป็น ชื่อของหัวข้อการประกวด ขีด- ประเภทของการประกวดขีด- ชื่อผู้ส่ง ภาษาอังกฤษ โดยที่ 01="คอมพิวเตอร์เพื่อนรัก" , 02="ผู้หญิงกับไอที" , 03="ผู้ชายกับไอที" , 04="คอมพิวเตอร์ในมุมมองที่แตกต่าง" , 15=ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี , 18=ประเภทอายุไม่เกิน 18 ปี , 00=ประเภทบุคคลทั่วไป ตัวอย่าง เด็กชายสมศักดิ์ ส่งผลงานในหัวข้อ คอมพิวเตอร์เพื่อนรัก ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ตั้งเป็น 01-15-Somsak.jpg 11. ทีมงานผู้จัดโครงการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกา ได้ตามความเหมาะสม 12. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด วันหมดเขตการส่งประกวด และอื่นๆ
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 เริ่มรับผลงาน
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2554 สิ้นสุดการรับผลงาน
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ตัดสินผลงาน
 • วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ประกาศผล
สิทธิ์ของผู้จัดการประกวด
 1. ผู้จัดการประกวดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินภาพ
 2. ผู้ ที่ส่งเข้าประกวดต้องยอมรับในข้อตกลงว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจถูกนำไปใช้ใน วัตถุประสงค์เพื่อทำการเผยแพร่จัดแสดงจัดพิมพ์หรือการประชาสัมพันธ์ที่ เกี่ยวและไม่เกี่ยวเนื่องกันกับโครงการนี้ โดยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด
 3. กรณี ที่ภาพส่งเข้าประกวดขัดต่อข้อกำหนดหรือกติกาของการส่งภาพเข้าร่วมประกวดผู้ จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดผลงานออกจากการประกวดได้โดยมิต้องแจ้งล่วง หน้า
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/ioi2011
ข่าวประชาสัมพันธ์ : อ.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า เผยแพร่ : http://contestwar.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
จ, 2011-06-20 (All day)

ความเห็น

รูปภาพของ ioi2011

กิจกรรมนี้เราได้ยกเลิกแล้วนะคะ แต่เรามีกิจกรรมใหม่ เข้าไปดูได้ทีนี่ นะคะ http://www.facebook.com/ioi2011?sk=app_4949752878

รูปภาพของ admin

ประกวดกราฟฟิก ในหัวข้อ "Computer, in 2021" - คอมพิวเตอร์อีก 10 ปีข้างหน้าในความคิดของคุณเป็นอย่างไร สร้างสรรค์จินตนาการตามสไตล์ของคุณ พร้อมส่งมาร่วมชิงรางวัล รวมมูลค่าร่วมแสนบาท!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.facebook.com/ioi2011?sk=app_4949752878

Members Online

There are currently 0 users online.