^ Back to Top

ประกวด THE SKY YOUNG DESIGNER 2014

THE SKY YOUNG DESIGNER 2014

ศูนย์การค้าเดอะสกาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด THE SKY YOUNG DESIGNER 2014 ชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. ประชาชนทั่วไป
 3. ไม่จำกัดเพศ
 4. สมาชิกในทีม  1 - 3 คน

กติกาการแข่งขัน

 1. โจทย์การแข่งขันในครั้งนี้  เป็นการประกวดออกแบบและตัดเย็บผ้าซิ่น ให้เป็นชุดทำงาน ที่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งผลงานภาพสเก็ต และใบสมัคร ที่  e-mail:marketingthesky@ampotrade.com หรือส่งด้วยตัวท่านเองได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าเดอะสกาย
 3. ส่งผลงานออกแบบเป็นไฟล์ JPEG โดย COPY ลงแผ่นซีดี หรือ ส่งเป็นกระดาษ พร้อมใบสมัคร
 4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้จำนวน 1 ชุด (ชุดที่ออกแบบต้องสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน)
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยนำส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของจัดงาน The Sky young designer 2014 โดยผู้จัดสามารถนำผลงานไปใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการผลิตออกเป็นสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ประกวดรับทราบ
 7. ห้ามนำภาพจากอินเตอร์เน็ตหรือภาพถ่ายของผู้อื่นมาทำผลงานโดยเด็ดขาด
 8. ผ้าที่นำมาใช้ในการตัดเย็บต้องเป็นผ้าซิ่น 80% และผ้าอื่น ๆ 20%

กำหนดการแข่งขัน

 • 10  มิถุนายน - 10 กรกฎาคม  2557  เปิดรับสมัครและส่งแบบเสก็ต
 • 12  กรกฎาคม  2557 เวลา  15.00 น. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก
 • 14  กรกฎาคม  2557 เวลา  15.00 น. รับผ้าซิ่น  ที่ศูนย์การค้าเดอะสกาย
 • 12  สิงหาคม  2557  เวลา  14.00  น. เดินแฟชั่นโชว์ผลงาน  และตัดสินผลการประกวด ณ Sky  Hall  3  ศูนย์การค้าเดอะสกาย
 • 12  สิงหาคม  2557  เวลา  20.00  น.  เดินแฟชั่นโชว์ผลงาน  ที่งานประจำปี  วันแม่แห่งชาติ  จัดโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ อณุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)

การตัดสินการประกวด

 1. สามารถเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางที่กำหนด
 2. สามารถสื่อความหมายของผลงานได้อย่างชัดเจน
 3. ผลงานมีความชัดเจน มีคุณภาพ สามารถนำเสนอในลักษณะมืออาชีพ และมีความเป็นไปได้ในการใช้งานได้อย่างมีศักยภาพ

รางวัลในการแข่งขัน

 • เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 • เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท 
 • เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท 
 • เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

สถานที่ทาการแข่งขัน และสถานที่รับสมัคร

 • สถานที่ทาการประกวด SKY Hall 3 ชั้น 1 ณ The Sky Shopping Center
 • สถานที่รับสมัคร เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าเดอะสกาย และ ห้างอัมพรสรรพอยุธยา สาขาเจ้าพรหม
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.theskyshoppingcenter.com และ Facebook : The Sky Shopping Center at Ayutthaya

สามารถส่งใบสมัครได้ที่

 • E-MAIL : marketingthesky@ampotrade.com
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าเดอะสกาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้างอัมพรอยุธยา สาขาเจ้าพรหม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเดอะสกาย โทร.0-3533-6699
 • คุณฉัตรชัย 08-9899-4988 , คุณภัทรพล 08 - 1947 - 7562

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศรนรินทร์ หลีฮวด

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
25,000 Baht
หมดเขต: 
10 มิ.ย. 2014 10:00 to 10 ก.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.