^ Back to Top

ประกวดการผลิตสื่อเพลง “อย.น้อย Music & Song Contest”

ประกวดการผลิตสื่อเพลง “อย.น้อย Music & Song Contest”

โครงการ อย.น้อย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ "อย.น้อย Music & Song Contest" ชิงรางวัลวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท

ประเภท

 1. เพลงลูกทุ่ง
 2. เพลงสตริง

ระดับชั้น

 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษา

กติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ลักษณะเพลง : เนื้อร้องภาษาไทย หรืออาจมีภาษาต่างประเทศประกอบด้วยก็ได้ พร้อมดนตรีเล่นสด หรือดนตรีจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ ดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม
 • หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อ
 • หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ หรือไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ
 • อ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ก่อนซื้อหรือใช้
 • บริโภคนม ผัก และผลไม้เป็นประจำ
 • เนื้อหาและดนตรีของเพลงที่แต่งขึ้นต้องเป็นเพลงและดนตรีใหม่ที่ไม่เคยมี ลิขสิทธิ์หรือได้รับการบันทึกเสียงมาก่อน มีความยาวทั้งสิ้น 3-5 นาที หากพบว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการละเมิดลิขสิทธิ์ อย.มีสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลได้ในภายหลัง

2. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ส่งเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม (ไม่เกินกลุ่มละ 8 คน) ก็ได้
 • ปัจจุบันต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นสมาชิกโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย เท่านั้น (สมัครเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 30 เมษายน 2557) และส่งผลงานในนามของตัวแทนของโรงเรียน

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ www.oryornoi.com และต้องผ่านการพิจารณาอนุญาตจากโรงเรียนแล้ว
 • ไฟล์บันทึกเสียงร้องพร้อมดนตรีในรูปแบบ MP3 หรือ WMV. File บันทึกในแผ่นซีดีหรือดีวีดี
 • เนื้อเพลงเป็นไฟล์ .doc หรือ .pdf อยู่ในแผ่นที่บันทึกเสียง พร้อมทั้งพิมพ์แนบมากับใบสมัคร
 • ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาที่ 1201/46 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

4. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 พ.ค. 2557 (กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
5. การพิจารณาตัดสินในรอบชนะเลิศ โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบจะต้องพร้อมนำเสนอการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการในวันจัด งาน โดยในส่วนของดนตรีให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดทำ Backing Track มาประกอบการร้องสด
6. อย.ขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้เผยแพร่เพื่อสาธารณะ
7. ผลการตัดสินใดๆ ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลในแต่ละระดับชั้นและแต่ละประเภท

 • 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท
 • 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
 • 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท

ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาที่
1201/46 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
กลุ่มพัฒนาเครือข่าย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โทรศัพท์ 0 2590 7121-2

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
120,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
17 ก.พ. 2014 10:00 to 16 พ.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.