^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายในกิจกรรม "Fortune Town Photo Rally"

Fortune Town Photo Rally

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่สนใจรักในการถ่ายภาพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในกิจกรรม "Fortune Town Photo Rally" นำเสนอภาพถ่ายผ่านมุมมองแปลกใหม่สไตล์ตนเอง ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • นิสิตนักศึกษา
  • และบุคคลทั่วไป

กติกา
เป็นการแข่งขันถ่ายภาพวันเดียวจบ ภายใต้หัวข้อ “Love” ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องมารับทราบกติกาทั้งหมดภายในวันงาน แล้วไปถ่ายภาพตามโจทย์และเวลาที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีกูรูด้านการถ่ายภาพจาก Canon Life คุณชัยสิทธิ์ จุนเจือดี มาให้ความรู้อีกด้วย

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://bit.ly/1iEQkpQ

กำหนดเวลา

  • ตั้งแต่วันนี้ - 8 ก.พ. 57
  • ร่วมแข่งขันในวันที่ 9 ก.พ. นี้ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2641 1884-6  

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Jinz Chuchirdkiatskul

File attachments: 
หมดเขต: 
29 ม.ค. 2014 10:00 to 08 ก.พ. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.