^ Back to Top

ประกวด Invent It! Challenge Thailand

Invent It! Challenge Thailand

สถานทูตสหรัฐอเมริกา ชวนน้องๆ อายุ 5-15 ปี มาช่วยกันแบ่งปันไอเดียเจ๋งๆ ในการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการพัฒนาโรงเรียนชิงรางวัลกัน โดยการเข้าร่วมสนุกกับโครงการประกวดไอเดีย InventIt ของ Smithsonian พร้อมกันกับเพื่อนๆ จากทั่วโลก โดยส่งคำอธิบายที่ตอบโจทย์ข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้มาที่สถานทูต (bangkokpd@state.gov) ก่อนวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

Challenge 1 : มีปัญหาอะไรที่โรงเรียนที่น้องคิดว่าควรหาทางแก้ไข และมีสิ่งประดิษฐ์อะไรที่น้องคิดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้
Challenge 2 : ที่โรงเรียนของน้องมีสิ่งประดิษฐ์อะไรที่ใช้อยู่แล้ว และน้องคิดว่าจะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไรได้บ้าง
Challenge 3 : น้องๆ คิดว่ามีปัญหาอะไรในสังคมทั่วไปที่คิดว่าต้องแก้ไข และควรแก้ไขด้วยสิ่งประดิษฐ์แบบไหน

ยังไม่ด้องประดิษฐ์มาจริงส่งไอเดียมาก่อน เราจะคัดเลือกผู้ชนะจำนวน 4 คน น้องๆ จะได้รับถ้วยรางวัล บัตรกำนัลเซ็นทรัล 3,000 บาทและของที่ระลึกจากสถานทูตสรัฐอีกมากมาย นอกจากนี้ น้องๆ ทั้ง 4 คนจะได้แสดงผลงานประดิษฐ์จริงที่งาน National Science and Technology Fair ที่ BITEC บางนา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 และจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศ 1 คนจาก 4 คนนี้ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Invent It! Challenge 2014 และจะได้รับ tablet หนึ่งเครื่องอีกด้วย

File attachments: 
หมดเขต: 
07 ก.ค. 2013 10:00 to 19 ก.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.