^ Back to Top

สิ่งประดิษฐ์

ประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานฯ หัวข้อ "เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม"

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ (เสร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปี และ ปวส ปริญญาตรี โท และเอก) เข้าร่วม ประกวดโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-18 16:00

ประกวดออกแบบ Sketch Design เครื่องปอกมะพร้าว

ประกวดออกแบบ Sketch Design เครื่องปอกมะพร้าว

บริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ โดยส่งผลงานเข้าร่วม โครงการประกวดออกแบบ Sketch Design เครื่องปอกมะพร้าว ชิงทุนการศึกษารวม 35,000 บาท หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2556

หมดเขต: 
จ, 2013-09-30 17:00

ประกวด Invent It! Challenge Thailand

Invent It! Challenge Thailand

สถานทูตสหรัฐอเมริกา ชวนน้องๆ อายุ 5-15 ปี มาช่วยกันแบ่งปันไอเดียเจ๋งๆ ในการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการพัฒนาโรงเรียนชิงรางวัลกัน โดยการเข้าร่วมสนุกกับโครงการประกวดไอเดีย InventIt ของ Smithsonian พร้อมกันกับเพื่อนๆ จากทั่วโลก โดยส่งคำอธิบายที่ตอบโจทย์ข้อใ

หมดเขต: 
ศ, 2013-07-19 16:00

ประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557

"รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงาน “วันนักปร

หมดเขต: 
พฤ, 2013-08-15 02:49
Subscribe to RSS - สิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.