^ Back to Top

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไอทีเหลือใช้ ปีที่ 1 โจทย์ของใช้ภายในบ้าน

Pantip Market ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไอทีเหลือใช้ ปีที่ 1 โจทย์ของใช้ภายในบ้าน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะเน้นการนำวัสดุไอทีเหลือใช้ กลับมาใช้ซ้ำในวัตถุประสงค์ใหม่ โดยต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้สอย/ ความสะดวกสบาย ความเหมาะสม/ ประสิทธิภาพ และการต่อยอดเชิงพาณิชย์

Use Me Again ใส่ความคิด พิชิตขยะ
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไอทีเหลือใช้ ปีที่ 1
โจทย์ของใช้ภายในบ้าน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนออนไลน์ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ฝึกจินตนาการ และสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้กลับมามีประโยชน์ มีมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
 3. เพื่อกระตุ้นประชาชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่

กลุ่มเป้าหมาย
ประเภทเดี่ยว บุคคลทั่วไป

ระยะเวลาการส่งผลงานประกวด
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 17 พฤษภาคม 2556

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

 • เดือนมีนาคม 2556 - Use Me Again Workshop 3 ครั้ง ณ TCDC
 • ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 – กรรมการตัดสิน ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรก 10 ชิ้น
 • จันทร์ที่ 3 – อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 เปิดโหวตผลงานที่เข้ารอบ 10 ชิ้น ในเว็บไซต์พันทิป
 • อังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 – ตัดสินผลงานรอบสุดท้ายที่เข้ารอบ 10 ชิ้น ณ TCDC
 • พุธที่ 26 มิถุนายน 2556 – ประกาศรางวัลและจัดแสดงผลงาน ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
 • พฤหัสบดีที่ 27 ถึงอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 – จัดแสดงผลงาน ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา

เงื่อนไขกติกาการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดส่งผลงานประกวดได้ ท่านละ 1 ผลงานเท่านั้น โดยผลงานต้องมีขนาดเท่าของจริงหรือตามความเหมาะสม
2. ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดคิดขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นและไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
3. สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะเน้นการนำวัสดุไอทีเหลือใช้ กลับมาใช้ซ้ำในวัตถุประสงค์ใหม่ โดยต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้สอย/ ความสะดวกสบาย ความเหมาะสม/ ประสิทธิภาพ และการต่อยอดเชิงพาณิชย์

 • ต้องมีวัสดุไอทีเหลือใช้ เป็นส่วนประกอบหลักของผลงาน (วัสดุไอที หมายถึง วัสดุทุกอย่างที่มีความเกี่ยวข้องของอุปกรณ์ไอที อาทิ เม้าส์ หูฟัง สายต่อเชื่อม กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ผ้าเช็ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
 • สามารถใช้วัสดุที่ไม่ใช่วัสดุไอทีและวัสดุใหม่ได้ในบางส่วน
 • ผลงานต้องสามารถขนส่งหรือเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 • ผลงานต้องสามารถใช้งานได้จริง

4. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องเขียนข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงาน ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ Cordia New / ขนาดตัวอักษร 14 ลงในใบสมัครให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตัดสิน มีรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อผลงาน/ พร้อมแนบรูปผลงาน 4-5 รูป ให้ เห็นลักษณะชิ้นงานโดยรอบชัดเจน (เป็นไฟล์ jpeg)
 • ชื่อและนามสกุลผู้เข้าประกวด ที่อยู่ อีเมล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • แนวคิดในการประดิษฐ์ ผลงาน
 • ขั้นตอนการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมแนบภาพประกอบ
 • วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ และค่าใช้จ่าย
 • การนำไปใช้ประโยชน์และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

5. หากพบว่าผิดเงื่อนไขกติกาที่ระบุไว้ ข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการประกวด

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายผลงานที่เข้าประกวดมาทางอีเมล usemeagain@pantip.com เท่านั้น (ไม่รับ CD เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการจัดส่งหรือเปิดอ่านไฟล์ไม่ได้) ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
 2. คณะกรรมการคัดเลือกและประกาศ 10 ผลงานที่เข้ารอบบนเว็บไซต์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยผลงานทั้ง 10 ชิ้นนี้จะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงาน และผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานจริงที่ประดิษฐ์ไว้แล้วมาพรีเซนท์เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างละเอียดในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 มิถุนายน 2556
 3. ประชาสัมพันธ์ 10 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกบนเว็บไซต์พันทิป ให้เพื่อนสมาชิกร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบ
 4. ประกาศผลผู้ชนะที่ 1, 2, 3 และ Pantip Popular Vote ในงานประกาศรางวัล วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ โดยผลงานที่เข้ารอบทั้ง 10 ชิ้น จะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการ

กรรมการตัดสิน

 1. ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต (อาจารย์และนักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม)
 2. ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ (ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)
 3. คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (นักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม)
 4. คุณดวงกมล โชตะนา (กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป และบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด)
 5. นายแพทย์สมนึก ตปนียวรวงศ์ (สมาชิกพันทิป รุ่น The Settle)
 6. คุณวันฉัตร ผดุงรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด)
 7. คุณศิริพร ฟ้าประทานชัย (Product Manager บริษัท พันทิปมาร์เก็ต จำกัด)

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
 2. ผลิตจากวัสดุไอทีเหลือใช้ 10 คะแนน
 3. สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 10 คะแนน
 4. ความสวยงามประณีต 10 คะแนน
 5. การช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 10 คะแนน
 6. ไม่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาด 10 คะแนน
 7. นำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ 10 คะแนน

* กรรมการมีคนละ 70 คะแนน (สำหรับการลงคะแนนให้ผลงาน 1 ชิ้น)
** กรณีผลงานมีคะแนนเสมอกัน ให้นำผล Popular Vote มาประกอบการตัดสินชี้ขาด

รางวัล
ตัดสินโดยคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน

 • รางวัลที่ 1 ทริปเที่ยวอังกฤษ เยี่ยมชมนิทรรศการ 100% Design London เดือนกันยายน 2556 มูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 Retina MacBook Pro 13" มูลค่ากว่า 66,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 mac book air รุ่นใหม่ล่าสุด มูลค่ากว่า 35,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลพิเศษ โล่ Pantip Popular Vote
 • ผลงานที่ชนะรางวัลที่ 1, 2, 3 และ Pantip Popular Vote จะได้รับการประชาสัมพันธ์ พร้อมบทสัมภาษณ์เจ้าของผลงานบนเว็บไซต์ bloggang.com และสื่อภาคีต่างๆ

การต่อยอดโครงการ
ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เข้าประกวด ผลงานที่น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ จะได้รับการสนับสนุนจาก Pantip Network ในการผลิตเพื่อจำหน่ายออนไลน์บนเว็บไซต์ Pantipmarket

เผยแพร่ : http://contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
11 มี.ค. 2013 10:00 to 17 พ.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.