^ Back to Top

การประกวด 100 ปี อินโนเวชั่น ชาเลนจ์ 2013

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ฉลองครบรอบ 100 ปี ด้วยการเปิดตัวการแข่งขัน 100 ปี อินโนเวชั่น ชาเลนจ์ The Rockefeller Foundation Launches the 2013 Centennial Innovation Challenge เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขการดำรงชีวิตของแรงงานยากจนและมีชีวิตสุ่มเสี่ยงอยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ โดยผู้ผ่านเข้ารอบสิบคนสุดท้ายจะได้รับโอกาสพิเศษในการสมัครเพื่อรับเงินทุนมากถึง 3,000,000บาท พร้อมความช่วยเหลือในการเขียนแผนงานเพื่อพัฒนาและต่อยอดแนวคิดต่อไป

เศรษฐกิจนอกระบบคือธุรกิจและงานบางส่วนหรือทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาล ปัจจุบันมีแรงงานประมาณ 1.8พันล้านคน ที่อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ และดำรงชีวิตโดยปราศจากความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน เช่น เงินบำนาญและประกันสุขภาพ อีกทั้งยังทำงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือต้องทำงานโดยปราศจากความปลอดภัย การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ทั้งด้านสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ทางสังคมคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและสังคมของคนจนหลายล้านคนทั่วโลก

“มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ พยายามจุดประกายความรอบรู้และทุ่มเทของนวัตกรทางสังคมเพื่อต่อกรกับปัญหาสำคัญที่สุดในโลกปัจจุบันจึงจัดการแข่งขัน 2013 100 ปี อินโนเวชั่น ชาเลนจ์ ขึ้น โดยให้หลักประกันว่าแรงงานนอกระบบจะสามารถเข้าถึงการเจริญเติบโตที่เสมอภาคเราเชื่อว่าหากร่วมมือกันจะสามารถสร้างวิธีการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบหลายล้านคนทั่วโลกได้” ดร.จูดิธ โรบิน ประธานมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์กล่าว

นอกจากนั้น ดร.จูดิธ โรบิน ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันการจ้างงานนอกระบบมีความสำคัญต่อการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกโดยร้อยละ 50 ของการจ้างงานในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนในทวีปเอเชียมีการจ้างแรงงานนอกระบบมากถึงร้อยละ65และทางใต้ซาฮาราของแอฟริกามีแรงงานนอกระบบมากที่สุดถึงร้อยละ 72 ด้วยเหตุนี้การใช้ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน

แนวคิดสำหรับการประกวด 100 ปี อินโนเวชั่น ชาเลนจ์ 2013 จะเปิดรับสมัครออนไลน์ที่ challenge.rockefellerfoundation.org หรือ
ส่งอีเมล์มาได้ที่ submission@rfinnovationchallenges.org จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2556

การแข่งขันในครั้งนี้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเป็นทางการ และหากมีการฝ่าฝืนข้อจำกัดหรือข้อห้ามจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ ทั้งนี้รายละเอียด ข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเป็นทางการสามารถหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการแข่งขัน ทั้งนี้ผู้สมัครในอาเซียน

สอบถามรายละเอียดของการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่
panya@rfinnovationchallenges.org.

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.rockefellerfoundation.org

เกี่ยวกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์มีเป้าหมายที่จะสร้างความเสมอภาคด้วยการขยายโอกาสให้กับผู้คนหลากหลายทั่วโลก ด้วยการช่วยเหลือในเรื่องการเตรียมตัว รับมือ และเพิ่มความแข็งแกร่งจากความโศกเศร้า สะเทือนใจ รวมทั้งความเครียดตลอด 100 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ได้ยกระดับความสำเร็จของนักนวัตกรรมและผู้ที่ต้องการเปลี่ยนโลกด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากร เครือข่าย การรวมพลัง และ เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนจากความคิดเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ซึ่งในโลกที่เชื่อมโยงและไม่หยุดนิ่่งนั้น ยังสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ที่มวลมนุษย์ชาติกำลังเผชิญหน้าอยู่ผ่านนวัตกรรม การเข้าไปช่วยเหลือ เพื่่อที่จะกำหนดประเด็นและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

เผยแพร่ : http://contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
3,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
24 ก.พ. 2013 09:00 to 01 เม.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.